Interreg CBC IRENE – Grad Mostar

U Vijećnici Grada Mostara danas je s početkom u 12 sati održana prezentacija o rezultatima provedbe projekta Interreg CBC IRENE. Projekt IRENE, čija implementacija traje od 1.7.2019. do 31.12.2019. godine, je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Hrvatska – Crna Gora 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.915.820,00 eura od čega projekat sufinancira Evuropska Unija u iznosu od 1.628.447,00 eura. Nositelj projekta je Agencija za razvoje Zadarske županije ZADRA NOVA, dok su Zadaraska županija, Grad Mostar, REDAH, općina Tivat i Eko Centar Delfin iz Kotora partneri u projektu.

Projekt IRENE je donio Hercegovačko neretvanskom kantonu/županiji niz rezultata na polju zaštite i očuvanja okoliša i poticanja održivog korištenja prirodnih resursa. Glavni cilj projekta je zaštita i očuvanje okoliša i poticanje održivog korištenja prirodnih resursa u pograničnim područjima kroz zajednički razvoj i umrežavanje lokalnih sustava upravljanja energijom u prekograničnom području za poticanje energetske učinkovitosti i korištenja sustava obnovljivih izvora energije u javnom sektoru.

Grad Mostara je definirao energijsku učinkovitost i obnovljivu energiju kao jedan od prioriteta u Strategiji razvoja Grada Mostara 2016-2026. Akcijski plan energijske održivog razvitka Grada Mostara za 2016-2020 godinu je glavni dokument koji pokriva EE i obnovljivu energiju, te je definirao projektne prijedloge i ciljeve za održivi i energetski učinkovit razvoj Grada i kao takav je dio Strategije razvoja Grada.

Vrijednost projekta IRENE za Grad Mostar je 750.000 KM. Projektne aktivnosti Grada Mostara uključuju: zamjena postojeće neučinkovite javne rasvjete s energijskom učinkovitom i to na dvije najduže ulice u Gradu Mostaru: BNR/Hrvatskih branitelja i Kralja Tomislava- Promijenili smo 82 stupa i ugrađeno je 328 novih LED svjetiljki, očekivane uštede su više od 50% bez ušteda na održavanju, te smo postigli znatno smanjenje emisije CO2. Stari stupovi će se obnoviti i ponovno iskoristiti. U tijeku je nabava sustava za praćenje potrošnje energenata. Izvršili smo nabavku mjernih uređaja za naš Tim za EE, te smo napravili  detaljne energetske preglede i energetske certifikate za sedam većih javnih objekata Grada Mostara.

„…Nastojimo kontinuirano, kroz zajedničke akcije i kampanje podići svijest građana o energetskoj učinkovitosti i korištenju sustava obnovljivih izvora energije u gradu. Pripremamo izradu SECAP- plana za ee i klimatske promjene, te planiramo izraditi akcijski plan kako da postanemo Zeleni grad i Solarni grad, koristeći resurse obnovljivih izvora energije s ciljem stvaranja energijski samoodržive sredine. Naš cilj će biti postizanje stvarnih promjena u razvoju energetike i uključenje građana u proces energetske tranzicije. Želimo potaći i omogućiti da i građani sudjeluju u planiranju, odlučivanju, izgradnji i proizvodnji energije. Briga za okoliš je imperativ svake lokalne zajednice i pojedinca, i treba biti dio društveno odgovornog ponašanja…“ između ostalog istakao je gradonačelnik Grada Mostara, Ljubo Bešlić.

Sve je više na Zapadu zastupljenost da svi potrošači postaju i proizvođači energije, postoji čitav niz dobrih primjera gdje su općine i njihovi građani postali u cijelosti energijski neovisni, stvaraju se Energetske zajednice, koristi se čista energija. Cilj nam je kroz ove pobrojane planove izgraditi Model dobre energije, koji ćemo poticati i koji se značajno počeo koristiti u zemljama EU i razvijenim zemljama svijeta, a što podrazumijeva razvijanje modela:

-Građanska energija, proizvodnja iz obnovljivih izvora energije kojom upravljaju građani i lokalna zajednica

-Alternativno financiranje, netradicionalni model financiranja koji uključuju i građane i lokalnu zajednicu

-Energetske zadruge, udruživanje fizičkih i/ili pravnih lica kojima primarna svrha nije stjecanje dobiti, već stvaranje društvene koristi i briga za zajednicu.

-Niskoenergetska naselja , model koji združuje metode prostornog planiranja sa održivom energijom i mobilnošću

-Participativno upravljanje, želimo uključiti građane i širu zajednicu u procesu planiranja  i razvoja kroz izradu strateških dokumenata i/ili provedbu projekata

- Energetsko poduzetništvo, razvoj startupova i društvenih poduzeća koji se bave rješavanjem energetskih i klimatskih problema.

Izvori su neograničeni, prirodni resursi za korištenje OIE su ogromni, prosjek sunčanih sati je za naše područje čak i do 2700  godišnje, geotermalna energija se iskorištava u BiH niti 5%, hidropotencijal se koristi nekih 40%, postoji ogroman vjetropotencijal, u Švedskoj se čak 96% otpada koristi za proizvodnju energije, 53% naše države je pokriveno šumom i jasno je da postoji ogroman potencijal za korištenje OIE.

Moramo voditi računa o tome kako i koliko trošimo energije. Trebamo misliti i na naše buduće generacije koje dolaze. Odgovorno se odnositi prema okolišu i budućnosti ove planete. Između ostalog istaknuto je na današnjem skupu.

Na koncu su uručeni detaljni energetski pregledi i energetski certifikati za predstavnike devet javnih objekata Grada Mostara.

https://www.bljesak.info/ulaganja/ulaganja/energetska-ucinkovitost-u-mostaru-nova-led-rasvjeta-i-utopljavanje/293433

 

Nazad