Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Mostara za 2019.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je u srijedu 20.2. 2019.  Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine Federacije BiH broj: 11/19“), kojim se omogućava Gradonačelniku Mostara da uz saglasnost načelnika Odjela za finansije i nekretnine donese Budžet Grada Mostara za 2019.

U cilju pripreme Budžeta Grada Mostara za 2019. Grad Mostar organizira Javnu raspravu o Nacrtu budžeta Grada Mostara za 2019., koja će se održati, u četvrtak, 28. 2. 2019. u Gradskoj vijećnici, Ul. Hrvatskih branitelja br. 2. s početkom u 10 sati.

Rasprava će trajati od 10 do 13 sati, a svi oni koji ne mogu prisustvovat Javnoj raspravi, a žele dostaviti svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt budžeta, to mogu učiniti od danas i putem elektronske pošte na obrascu na mail adresu: grad.mostar@mostar.ba do četvrtka 28. 2. 2019.

Nazad