JAVNI KONKURS za dodjelu stipendija Grada Mostara

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Graad Mostara broj 8/09 i 15/10) i člana 4. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

 

 

JAVNI   KONKURS

za dodjelu stipendija Grada Mostara

 

I

Raspisuje se Javni konkurs za dodjelu stipendija Grada Mostara redovnim studentima dodiplomskog i diplomskog studija.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2017/2018.godinu i isplaćivati će se u deset jednakih mjesečnih rata.

Studenti koji apliciraju na konkurs za dodjelu stipendija prijavljuju se za dodjelu stipendije iz jedne od četiri grupe stipendija:

I grupa - Stipendije za studente deficitarnih zanimanja,

II grupa - Stipendije po osnovu rezultata u učenju,

III grupa - Stipendije po osnovu porodičnog standarda i otežanih uslova života i

IV grupa  - Stipendije za uspješne sportiste.

Student može podnijeti aplikaciju za jednu ili više grupa stipendija.

Student može ostvariti pravo na dodjelu samo jedne stipendije.

Nazad