• Grad Mostarb
  • Početna
  • Javni poziv za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga

Javni poziv za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (“Gradski službeni glasnik Grada Mostara”, broj 4/04) i Izmjene Statuta Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“ broj:08/09), gradonačelnik Grada Mostara d o n o s i: Javni poziv za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga za vrijeme trajanja Zimskog grada „Winterville by Coca Cola-Market“ Manifestacija „WINTEVILLE  by Coca Cola - Market“ će se održati u vremenu od 14.decembra 2019. do 09. januara 2020. godine na lokaciji od Rondoa do Trga Musala. Grad Mostar poziva sve zainteresovane pravne i fizičke osobe da podnesu ponude za zakup kućica za izlaganje, prodaju i prezentaciju proizvoda i usluga za vrijeme zimskog grada „WINTERVILLE  by Coca Cola-Market“ koje su prikazane u priloženom grafičkom prilogu.

Nazad