Odluka o dodjeli stipendija Grada Mostara 2017-2018.

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara 8/09 i 15/10) i člana 7. u vezi s članom 3. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), sukladno s Listom prioriteta za dodjelu stipendija Grada Mostara Broj: 02-40-13901/17-22 po Javnom konkursu raspisanom dana 03.11. 2017. godine, Gradonačelnik Grada Mostara donosi:

Nazad