• Grad Mostarb
  • Početna
  • Početak radova na rekonstrukciji ulice Braće Fejića – etapa 3 od 01.9.2016.godine

Početak radova na rekonstrukciji ulice Braće Fejića – etapa 3 od 01.9.2016.godine

O projektu: Investitor je Grad Mostar. Izvori finansiranja su: Budžet Grada Mostara, dokument Okvirnog budžeta za period 2015-2017, Vlada FBiH- sredstava GSM licence i  Fond za zaštitu okoline Federacije BiH.

Zbog različitih izvora finansiranja radovi na rekonstrukciji ulice Braće Fejića – etapa 3 razdvojeni su po vrsti radova na dva ugovora: Rekonstrukcija podzemne infrastrukture u ulici Braće Fejića – etapa 3 i Rekonstrukcija partera i uličnog mobilijara u ulici Braće Fejića u Mostaru - etapa 3, sve prema izvedbenom projektu izrađenom od strane G.D. Bišina d.o.o. Mostar projektni biro ARHI Plus.

Izvođač radova na dijelu rekonstrukcije partera i uličnog mobilijara je JV HP Investing d.o.o. Mostar i Građevinar Fajić d.o.o. Mostar, dok je izvođač radova na dijelu rekonstrukcije podzemne infrastrukture Amitea d.o.o. Mostar. Nadzor su firme Interprojekt d.o.o. Mostar i Vodovod društvo za vodovod i kanalizaciju d.o.o. Mostar.

U ovoj etapi izvodit će se radovi na relaciji od Male Tepe do Solakovića sokaka (Karađozbegova džamija). Kompletan prikaz zone obuhvata radova možete vidjeti na crtežu u prilogu. Na istom crtežu su naznačene površine popločavanja i površine koje će biti asfaltirane. 

Radovi predviđaju potpunu zamjenu vodovodne i kanalizacione infrastrukture pri čemu se kanalizaciona infrastruktura razdvaja na fekalnu i oborninsku. Fekalna kanalizacija se vodi u glavni lijevoobalni kanalizacioni kolektor a oborinska u rijeku Neretvu.

Vrijednost ugovorenih radova je:

  1. “Rekonstrukcija partera i uličnog mobilijara u ulici Braće Fejića u Mostaru - etapa 3“ – 2.209.323,73 KM (sa PDV-om);
  2. „Rekonstrukcija podzemne infrastrukture u ulici Braće Fejića u Mostaru - etapa 3“ – 978.163,98 KM (sa PDV-om) ;

Zbog same prirode veliki dio radova se mora odvijati u suhim uslovima tako da daljnje  odlaganje izvođenja radova nije moguće. Radovi će se izvoditi po određenim fazama. O fazama izvođenja radova po lokacijama te regulaciji saobraćaja građanstvo će biti blagovremeno obavješteno putem naše web stranice www.mostar.ba. Obzirom da izvođenje radova u velikoj mjeri zavisi od meteo-uslova, okončanje istih nije moguće precizno odrediti ali okvirno se očekuje da radovi po ugovoru za podzemnu infrastrukuturu budu završeni do kraja tekuće ili početkom naredne godine dok okončanje radova na popločavanju treba biti završeno u proljeće naredne godine.

 

Nazad