Potpisan Memoranduma o saradnji između Grada Mostara i ACCOUNT-a

Glavna savjetnica Grada Mostara Radmila Komadina i direktorica fondacije INFOHOUSE Dženana Alađuz potpisale su u ponedjeljak u Mostaru Memorandum o saradnji između Grada Mostara i Antikorupcijske mreže u BiH – ACCOUNT.

Grad Mostar je jedan od trideset gradova na području FBiH, a sedmi u Hercegovine koji je potpisao taj memorandum, čiji je cilj suzbijanje korupcije na lokalnoj razini.

Memorandum o suradnji predstavlja osnovu za rad na projektu izgradnje kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi strategija/akcijskih planova za borbu protiv korupcije na lokalnoj razini.

- Memorandumom se Grad Mostar obvezao da će imenovati osobu koja će biti koordinator vezano za ovaj projekt te definirati radnu skupinu koja će zajedno s nevladinom organizacijom (Centrom za građansku saradnju) iz Livna raditi na izradi akcionog plana u borbi protiv korupcije na lokalnoj razini – pojasnila je Komadina nakon potpisivanja spomenutog memoranduma.

S druge strane ACCOUNT se obvezuje da će koordinirati aktivnosti u realizaciji propisanog iz Memoranduma, uključujući tehničku potporu, izgradnju institucijskog kapaciteta, razmjenu informacija i promociju.

- Gradska uprava će sa svojim zaposlenicima istražiti svoje koruptivne rizike i zajedno s kolegama iz ACOOUNT-a napraviti plan koji je realan, te na taj način pokazati svoju opredijeljenost prema transparentnom poslovanju, a nevladin sektor i mediji će pratiti ostvarivanje tog plana - navela je Đenana Alađuz, direktorica fondacije INFOHAUS, jedna od implementatora projekta ACCOUNT.

Zulka Baljak, izvršna direktorica Centra za građansku saradnju iz Livna, koji prati provedbu akcionih planova, istaknula je kako su ti planovi već zaživjeli u Čitluku, Čapljini, Ljubuškom i Tomislavgradu, što drugim riječima znači da se te općine/uprave pridržavaju onoga što su propisale i na što su se same obvezale.

Luka Krstanović iz Općine Tomislavgrada kaže kako su taj plan uradili i prije zadanog roka.

- Korist tog akcionog plana je da služi kao kodeks ponašanja kako za uposlenike lokalne uprave tako i za sve građane općine Tomislavgrad. Pored toga, pomogao je općini Tomislavgrad, kao jedinici lokalne samouprave, da se prijavi na različite projekte koje financiraju različite međunarodne organizacije - objasnio je Krstanović prednosti akcionog plana.

Potpisnici Memoranduma izrazili su nadu da će on zaživjeti i u praksi, a ne "ostati samo mrtvo slovo na papiru" kao mnogi do sada.

PR GM

Nazad