Poziv - Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem

Pozivamo sve zainteresovane građanke i građane Grada Mostara da daju svoje mišljenje i sugestije o izrađenom prijedlogu Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u državnom vlasništvu na području Grada Mostara 2017-2022 godine.

Sve primjedbe i mišljenja mogu se dostaviti pismenim putem na adresu: Grad Mostar, Hrvatskih branitelja br.2, 88000 Mostar, ili putem e-pošte na radmila.komadina@mostar.ba i to do 31.3.2017. godine.

Nakon izlaganja Programa organizovati će se javna rasprava u gradskoj vijećnici Grada Mostara, a o tačnom terminu održavanja javnost će biti blagovremeno obaviještena.

/radnu verziju Programa sa detaljima možete pogledati u prilogu:/

Nazad