Prezentacija projekta vodoopskrbe i kanalizacije za Grad Mostar

Vodoopskrba

U okviru realizacije projekta ''Vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u FBiH'' danas je u Mostaru održan sastanak predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Gradske Uprave Grada Mostara, Gradskog vijeća Grada Mostara, Jedinice za upravljanje Projektom (PMU), Europske investicijske banke i tehničke pomoći, na kojem je prikazana detaljna prezentacija projekta vodoopskrbe i kanalizacije za Grad Mostar.
Savjetnik federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ivan Pandža, podržao je projekte predviđene za Grad Mostar i pozvao gradonačelnika i predstavnike gradske uprave na bližu suradnju sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa ciljem što uspješnije implementacije predviđenog projekta.
''Cilj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je da se u suradnji sa općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine intenzivnije rješavaju problemi lokalnih zajednica u koje spadaju i projekti vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u FBiH. Ovaj projekt za Grad Mostar predstavlja jedan je od do sada najznačajnijih projekata koji za primjer ima poboljšanje standarda i uvjeta življenja građana Grada Mostara'', istaknuo je Ivan Pandža, savjetnik federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Grad Mostar je za kroz realizaciju projekta vodoopskrbe i kanalizacije predvidio izgradnju vodovoda u naselju Gornje Mazoljice, kanalizacijske mreže Gornje Mazoljice (fekalna i oborinska Mali Kuk- Zalik, fekalna i oborinska Mali Kuk – Pravoslavna crkva), lijevoobalnog kolektora dužine 6.723 metara, desnoobalnog kolektora dužine 7.022 metara, kanalizacijske mreže Podhum – Zahum (fekalna i oborinska kanalizacija), kanalizacijske mreže Opine (sekundarne fekalne kanalizacije Gornje Opine, te primarnu i sekundarnu fekalnu kanalizaciju Donje Opine) ukupne vrijednosti 16 milijuna eura čiji se završetak predviđa za 5 godina.
''Osvježavanjem kadra u Jedinici za upravljanje Projektom (PMU) na čelu sa gđom Sanjom Terzić, šeficom PMU-a učinjeni su značajni pomaci u realizaciji projekata i pružanju podrške općinama koje su uključene u ovakve i slične projekte. Od predstavnika Grada Mostara očekujemo da se konkretnijim aktivnostima predviđeni projekti završe u zacrtanim rokovima na zadovoljstvo svih građana Mostara'' zaključio je Pandža.
Na koncu sastanka se razgovaralo o komentarima koje je uputila Europska investicijska banka po pitanju održivosti projekta i dostupnih izvora informacija, nakon čega je upriličen i obilazak terena gdje će se projekti Grada Mostara realizirati.

Nazad