S a o p ć e n j e

Optužbe koje su račun Grada Mostara, Gradonačelnika i JP Vodovod, na konferenciji za novinare iznijeli predstavnici nevladine udruge Futura, a tiču se projekta rada postrojenja za tretman otpadnih voda - pročistača, predstavljaju samo još jednu u nizu zlonamjernih i ničim utemeljenih.

Naime, istina je kako  se projekt izgradnje pročistača radio po principu „ključ u ruke“, što znači da Grad Mostar nije izravno uključen u transfer finansijskih sredstava, čime u potpunosti odbacujemo i opovrgavamo bile kakve malverzacije koje su smišljeno pasirane u javnost.

Naglašavamo činjenicu kako je projekt izgradnje i finansiranja pročistača vođen pod nadzorom Svjetske banke (WB) i sam projekt još je u probnoj fazi, odnosno radi s jednom trećinom kapaciteta, i pod odgovornošću je izvođača radova grčke tvrtke Aktor. Što vrlo jasno i konkretno znači da nije uopće predan investitoru - Gradu Mostaru na upravljanje.

Optužba da se građani Mostara kontinuirano i godinama truju je neistina i u funkciji određene politike, a što najbolje znaju oni koji ove neistine plasiraju i s kojima uznemiruju javnost i građane Mostara, kao i njihovi naručitelji i nalogodavci.

To najbolje potvrđuje neosporna činjenica da je spomenuto postrojenje počelo s probnim radom tek u šestom mjesecu 2018. godine i da se mulj počeo proizvoditi u zadnjih četiri mjeseca te da isti sadrži sve one materije koje u većoj ili manjoj koncentraciji sadrži mulj i u drugim postrojenjima u BiH.

U prilog te činjenice govori i Izvještaj kemijske analize parametara dehidriranog mulja sa Postrojenja otpadnih voda u Mostaru broj: 02-24-1-1-160-6/19, a kojeg je izradio Federalni zavoda za agropedologiju iz Sarajeva na zahtjev JP Vodovod Mostar.

U tom Izvješću Federalnog zavoda za agropedologiju iz Sarajeva stoji da upotreba mulja u poljoprivredne svrhe nije moguća te da se predmetni mulj ne može koristiti kao kondicioner na poljoprivrednom zemljištu ali da se može/treba odlagati na uređenoj gradskoj deponiji.

Istina je da postoji problem u odlaganju mulja zašto što se mogućnost deponiranja na deponiji osporava od strane same Deponije te je u tom pravcu zakazan sastanak 10.6. 2019. s predstavnicima federalnog Ministarstva okoliša i turizma, a koji su inače zaduženi za izdavanje okolišne dozvole i za postrojenje pročistača i za regionalnu deponiju.

Također, u okolišnoj dozvoli koju je izdalo spomenuto ministarstvo iz 2018. godine stoji eksplicite da će se dehidrirani mulj s postrojenja pročistača odlagati na navedenoj deponiji.

Tvrdnje iznesene na jučerašnjoj konferenciji da se ovdje radi inkrinimiranim radnjama, kako za trošenje novca za izgradnju pročistača, broja uposlenika, menadžmenta, te da uposlenici na postrojenju nestručni, su zlonamjerne, neutemeljene i politički motivirane.

Napominjemo kako je trošenje novca za projekt izgradnje pročistača rađeno pod nadzorom Svjetske banke koja je odobravala i kontrolirala svaku isplatu. Na postrojenju ne radi 50 djelatnika kako su javnost obmanuli iz Future, već se radi o duplo manjem broju uposlenih, tačnije 22 i svi su oni stručno osposobljeni za posao koji rade.

 

Nazad