Vijeće učenika srednjih škola Grada Mostara

Jedna od redovnih aktivnosti  Udruženja/Udruge Vijeća učenika srednjih škola Grada Mostara je obuka članova sa ciljem izgradnje ličnih i profesionalnih kapaciteta.

U  saradnji sa Koledžom Ujedinjenog Svijeta iz Mostara,  jednim od članova Vijeća učenika,  organizovana je obuka koja će se održati  dana 16.03.2017. godine u prostorijama Američkog kutka  Mostar - suteren Gimnazije Mostar  u periodu od 11:00-14:00 sati.

Nazad