GIRL’S DAY – U sklopu sajma srednjih škola Grada Mostara 2019.

Girl’s Day - jedna od aktivnosti u sklopu Sajma srednjih škola  Grada Mostara, realizirana je juče i danas, 25. i 26.03.2019.godine.  Sajam srednjih škola  Grada Mostara je projekat koji tradicionalno, osmu   godinu za redom,  realiziraju Grad Mostar i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž-e u partnerstvu sa  Vijećem mladih Grada Mostara i Vijećem učenika srednjih škola Grada Mostara, u saradnji sa Zavodom za školstvo, Pedagoškim zavodom, srednjim i osnovnim školama, Asocijacijom poduzetnika Hercegovine i GIZ-om Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju. Kao i svih prethodnih godina i ove godine Sajam se realizira uz podršku Misije OSCE-a u BiH, Ureda u Mostaru.

            Ove godine u sklopu Sajma se, u saradnji sa GIZ-om - Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju, po drugi put realizira Girl’s Day, kao projektna aktivnost, kojom se učenicama završnih razreda osnovnih škola promovišu i prezentiraju tehnička zanimanja. Cilj aktivnosti je zainteresirati učenice za tehnička zanimanja odnosno ukazati im na mogućnosti koje nude stručna i tehnička zanimanja. Na taj način se želi pomoći učenicama završnog razreda osnovnih škola pri odabiru nastavka školovanja i izboru zanimanja.

U realizaciju Girl’s Day su ove godine, u saradnji sa APH – Asocijacijom poduzetnika Hercegovine, uključene i kompanije iz različitih sektora  /građevinarstva, mašinstva, ugostiteljsko-turističkog sektora, poljoprivrede, IT sektora/, koje su iskazale svoju spremnost da jedan dan posvete djevojčicama koje su iskazale interes za njihov rad i predstave im svoje firme i zanimanja.

Juče, 25.03. o.g. 44 učenice završnog razreda mostarskih osnovnih škola, u pratnji nastavnika su posjetile kompanije iz različitih sektora, kojom prilikom su kompanije prezentirale učenicama svoju djelatnost odnosno zanimanja. Napominjem da su učenice same odabrale da posjete pojedine sektore odnosno kompanije iz sektora koji preferiraju. Učenice su imale priliku da dobiju informacije o kompanijama iz sektora koje preferiraju, o njihovom radu, zanimanjima koja su tražena u pojedinim sektorima, a uz sve to su imale priliku da se upoznaju i dan provedu u ugodnom druženju.

Danas 26.03.o.g., u HD herceg Stjepan Kosača, na Girl’s Day su učenice koje su posjetile kompanije razmjenile iskustva, utiske iz prethodnog dana. Takođe su se učenicama predstavile četiri mlade žene koje su ostvarile uspješnu karijeru u tehničkim zanimanjima, a sve sa ciljem promocije tehničkih zanimanja učenicama završnog razreda osnovnih škola. Svim učenicama učesnicana Girl’s Day-a su uručeni certifikati za učešće, a kompanijama koje su juče primile učenice i predstavile im svoj rad i zanimanja su uručene zahvalnice.

Služba za odgoj, obrazovanje, mlade i sport

 

Natrag