IDEJNO RJEŠENJE ZA PARK NOBELOVACA, MOSTAR

OBRAZLOŽENJE KONCEPTA

Park nobelovaca

Lokacija

Lokacija, na kojoj je planirana izgradnja Parka nobelovaca, smještena je unutar stambenog bloka na mjestu križanja ulica Kralja Tvrtka i Zvonimirove, u neposrednoj blizini sjedišta Matice Hrvatske, Mostar.
Prostor, kvadrature P=cca 1.200,00m2, je i u prvobitnoj namjeni bio park, ali je tijekom trubulentnih poslijeratnih vremena postao neka vrsta privremenog parkinga, kako za stanare obližnjih zgrada, tako i za korisnike usluga okolnih javnih ustanova.
Takav tretman prostora neminovno je  rezultirao grubom devastacijom, osobito travnjaka i niskog zelenile, te cjelokupnom mobilijara. Visoko zelenilo je dobrim dijelom ipak ostalo neoštećeno, ali nenjegovano i zapušteno, kao i prostor u cjelini.
Na lokaciji su, bez dozvole, izgrađeni i pojedinačni objekti raznih namjena, od kojih je većina do sada i uklonjena, a slično je planirano i za preostale objekte na i oko parcele. Na samom raskrižju, na mjestu koje remeti njegovu preglednost, postavljen je pano za reklamne plakate kojega bi, svakako, trebalo izmjestiti.
Nogostup oko lokacije je neprimjerenim korištenjem u većoj mjeri oštećen, te njegovo obnavljanje svakako treba tretirati kao sastavni dio ovog  projekta.

Prijedlog uređenja

Osnovna ideja pri izradi ovog rješenja bila je revitalizacija postojećeg parka uz unošenje novih elemenata i sadržaja, pri čemu je težište stavljeno na očuvanje svog postojećeg visokog zelenila, postojeće infrastrukture, a osobito je pažljivo procjenjeno mjesto na kojem će biti smješteni spomenici dvojici nobelovaca: Ivi Andriću i Vladimiru Prelogu. (koji su inače biti stipendisti HKD Napredak).
Cilj je bio rasteretiti raskrižje (osigurati mu preglednost, kako sa stanovišta vozača, tako i sa stanovišta pješaka), a u isto vrijeme ostaviti spomenike vidljivima i dostupnima, odnosno osigurati komunikaciju svih dijelova parka i omogućiti neometanu cirkulaciju i (ili) okupljanje ljudi unutar raspoloživog prostora.

Tako su nastale dvije cjeline:

-          prva je formirana prožimanjem lukova dviju kružnica različitog radijusa i to tako da veći luk formira stazu koja povezuje dva pješačka prelaza, dok manji lukovi formiraju kružni trg u centru kojeg je smješten otok sa zelenilom.Trg je na bočnim stranama (simetrično) omeđen zidićem h=40cm i širine š=50cm, osim na dijelu gdje su planirani postamenti h=120cm na kojima će biti smješteni spomenici (poprsja) nobelovaca u prirodnoj veličini.

U gornjem dijelu u kružnu formu trga ulaze dvije staze lepezastog oblika, omeđene  zidićem i razdvojene zelenim otokom koji se spaja s otokom u sredini trga. Ovaj prostor povezan je sa središnjom stazom, koja u blagom luku, skoro dijagonalno, spaja najudaljenije dijelove parka jedan s drugim, omogućavajući na taj način najkraću moguću vezu između dvije ulice.

- ova druga cjelina, podjeljena je još jednom stazom, usmjerenom prema natkrivenom prostoru – pasažu, iz kojeg se ulazi u stambene zgrade koje okružuju park, ali i dalje u stambeno naselje iza njih.        

Uz ovu stazu postavljene su klasične parkovske klupe s naslonom.
Gledajući u cjelini, dva manja trga, međusobno povezana, svojom formom i planiranim popločanjima stvaraju sliku pera umočenog u mastionicu (Andrić) ili pipete u petrijevoj posudu (Prelog).

Dijelovi zelenih površina parka prema nogostupima, također su omeđeni zidićem 50x40cm, a  na mjestima ulaza na  srednju stazu, postavljene su, u nastavku zidića, kocke 50x50x40cm, u razmaku koji omogućava neometan prolaz dječijim i invalidskim kolilcima, ali ne i automobilima.
Srednja je staza osvjetljena s jedne strane kandelabrima , a s druge strane niskim parternim lampama, kao u gradskom parku Zrinjevac, čiji je Park nobelovaca, prirodni nastavak.
Skulpture nobelovaca su osvjetljene podnim svjetiljkama-reflektorima, ali tako da ne ometaju noćni mir okolnih stanara.
Popločanja staza  su planirana parternim elementima, u dvije boje; antracit i svijetlo sivo, dok će zidići, kocke i postamenti biti obloženi kamenom, po izboru projektanta.
Tekst na postamentima (podaci o nobelovcima) bit ce trodimenzionalna slova, grafitno-siva.
U parku će biti posađeno nisko zelenilo, zelene ograde,cvijetnice, te sadnice visokog zelenila, na mjestima gdje se to pokaže mogućim. Travnjak će činiti veći dio zelene površine, a za lakše održavanje biljnog fonda u parku će biti urađen sustav automatskog navodnjavanja.

Projektni tim čine:

Dajana Šaravanja,dipl.ing.arh.
Marinka Zovko dipl.ing. arh
Drago Rozić.ing.geo.
Goran Ćatić dipl.ing.el.
Nives Šunjić dipl.ing. građ.
Milica Dogan dipl.ing.hor.

Mostar, 20.siječanj, 2012.g.

Natrag