• Grad Mostar
  • Početna
  • Informacija o stanju i provjeri sistema za javno uzbunjivanje i obavještavanje stanovništva na području Grada Mostara

Informacija o stanju i provjeri sistema za javno uzbunjivanje i obavještavanje stanovništva na području Grada Mostara

U skladu s člankom 47. Pravilnika o organiziranju i funkcioniranju Operativnih centara civilne zaštite, počevši od 1.3.2021.godine,  svakog 1. u mjesecu  u 12:00 sati  emitiranjem signala “prestanak opasnosti” (jednolični ton u trajanju od 60 sekundi) vršit će se provjera ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje  na području Grada Mostara.

Za potrebe sistema za javno uzbunjivanje i obavještavanje stanovništva na području Grada Mostara, izvršena je nabavke te instalirano 20 elektronskih sirena marke COMTEL jačine 121, 115  i 106 dB na lokalitetima utvrđenim Glavnim projektom za uspostavljanje jedinstvenog i automatiziranog sistema obavještavanja i uzbunjivanja stanovništva na području Grada Mostara.  

Grad Mostar je početkom ove godine pokrenuo proces nabavki dodatnih 6 kompleta sirena, tako da će sistem javnog uzbunjivanja u 2021.godine raspolagati sa 26 elektronskih sirena te time pokrivati i šire područje Grada Mostara.

U više navrata upućivani su dopisi i zahtjevi JP Elektroprivreda BiH i JP Elektroprivreda HZ HB  da se uključe u implementaciju spomenutog projekta, obzirom na zakonsku obvezu, propisanom člankom 162. stavak (2) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, čime bi u konačnici imali veoma učinkovit jedinstven i automatiziran sistem za javno uzbunjivanje i obavještavanje stanovništva.

Načelnik

                                                                           Predrag Šupljeglav

Natrag