Informacija o stanju vodotoka za Grad Mostar

Na osnovu traženja pojedinih medija o eventualnoj ugroženosti od poplava područja Grada Mostara zbog povećanih padalina u prethodnom periodu, ovim putem vam dostavljamo sljedeću informaciju, i to:

OC CZ Grada Mostara do sada nije zaprimio informaciju o ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara od izlijevanja vodotoka na području Grada Mostara. Također, podaci nadležnih o stanju i nivou vodotoka rijeka i akumulacija na području Grada Mostara pokazuju da je stanje stabilno i pod kontrolom, te da nema opasnosti od poplava na ovom području, a što je za period od 12. do 16.05. i potvrđeno od strane FHMZ - Odsjeka za hidrologiju.

U slučaju promjene ili pogoršanja stanja nivo vodotoka i akumulacija, te eventualne prijetnje po stanovništvo i materijalna dobra blagovremeno ćemo vas informirati.

Operativni centar Civilne zaštite Grada Mostara

Natrag