Izbor suvenira Grada

         Ljubo Bešlić, Gradonačelnik Grada Mostara, na preporuku Komisije za izbor suvenira Grada Mostara, donio Odluku o izboru ponuđača u postupku javnog nagradnog natječaja za izradu suvenira Grada Mostara.

 

         Po spomenutoj Odluci izabrana su tri idejna rješenja za izradu suvenira Grada Mostara i to:

 

  • Prva nagrada za rad pod šifrom „Daorson“ i novčani iznos od 3.000,00 KM autora Bećira Burića iz Mostara,

 

  • Druga nagrada za rad pod šifrom „Elipsa“ i novčani iznos od 2.000,00 KM autora Abidina Dobrunaja s Ilidže,
  • Treća nagrada za rad pod šifrom „H17MA“ i novčani iznos od 1.000,00 KM od autorica Martine Penava i Anđelke Vojvodić iz Mostara.

 

Promociji nagrađenih idejnih rješenja za suvenir Grada Mostara održat će se u ponedjeljak 19. 6. 2017. u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mostara s početkom u 13 sati.

 

         Nakon promocije suveniri koji nisu nagrađeni bit će vraćeni autorima.

Natrag