JAVNI NATJEČAJ za dodjelu stipendija Grada Mostara

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i članka 4. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu stipendija Grada Mostara

 

I

Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu stipendija Grada Mostara redovitim studentima dodiplomskog i diplomskog studija.

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2017/2018. godinu i isplaćivati će se u deset jednakih mjesečnih rata.

Studenti koji apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija prijavljuju se za dodjelu stipendije iz jedne od četiri grupe stipendija:

I grupa - Stipendije za studente deficitarnih zanimanja,

II grupa -  Stipendije po osnovu rezultata u učenju,

III grupa - Stipendije po osnovu obiteljskog standarda i otežanih uvjeta života i

IV grupa - Stipendije za uspješne sportiste.

Student može podnijeti aplikaciju za jednu ili više grupa stipendija.

Student može ostvariti pravo na dodjelu samo jedne stipendije.

 

Natrag