• Grad Mostar
  • Početna
  • Komadina na dodjeli grant sredstva za projekte smanjenja faktora rizika za zdravlje

Komadina na dodjeli grant sredstva za projekte smanjenja faktora rizika za zdravlje

Na svečanosti u Gradskoj vijećnici u Mostaru u petak je upriličena dodjela i potpisivanje ugovora dobitnika grant sredstava u sklopu projekta "Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva FBiH", koji provodi Federalno ministarstvo zdravstva, a financira Vlada Švicarske.

Za 17 projektnih prijedloga ukupno je dodijeljeno 225 000 maraka. 

- Sedamnaest implementatora ponudilo je takozvane male projekte zasnovane na dokazima, a to znači da su aktivnosti koje su oni predložili u tim programima već negdje u svijetu i regiji dokazane kao učinkovite i efikasne u smislu prevenciju nekih loših navika.

Fokus nam je bio na četiri faktora rizika: unapređivanju i poticanju fizičke aktivnosti, unapređivanju i poticanju zdrave hrane i konzumiranja zdrave hrane, te smanjenja bolesti ovisnosti, kao što je duhan i alkohol - naglasila je Vildana Doder iz Federalnog ministarstva zdravstva.

- Grad Mostar je pilot grad i duboko smo uvjereni da će rezultati ovog projekta omogućiti naredne pregovore sa švicarskim donatorima koji su vrlo raspoloženi da nastave raditi na ovom procesu - ocijenila je Doder.

Po riječima glavne savjetnice Grada Mostara Radmile Komadina, razvojni cilj projekta je smanjenje faktora zdravstvenog rizika u FBiH kod odabranih nezaraznih bolesti i pružanje pomoći nadležnim institucijama u smanjenju faktora rizika kod tih bolesti.

Pod nezaraznim bolestima, kako je istakla, podrazumijeva se konzumiranje duhanskih proizvoda, odnosno duhanskih prerađevina, alkohola, smanjena fizička aktivnost i neadekvatna ishrana.

- Sam cilj projekta je da se poboljšaju stavovi i ponašanja kada je riječ o spomenuta četiri faktora, odnosno da se poveća znanje i primjena u praksi u pravcu zaštite zdravlja, posebno u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama i jedinicama lokalne samouprave - ustvrdila je Komadina.

Ciljana populacija na koju se projekt odnosio su predškolska i školska djeca, mladež, nastavnici, zdravstveni radnici, te uposlenici lokalnih vlasti u lokalnim zajednicama, dodala je.

Haris Idriz, Direktor Gimnazije Mostar, koja je jedan od 17 dobitnika grant sredstava, kazao je kako su kroz svoj projekt "Citius, Altius, Fortius" pokušali napraviti umjetnu stijenu koja će se koristiti u sali Gimnazije i koja bi učenicima trebala omogućiti aktivno bavljenje sportom kroz predviđene aktivnosti.

Projekt "Smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva FBiH" provodi Federalno ministarstvo zdravstva u Mostaru i Zenici, a financira ga Vlada Švicarske, dok implementaciju nadzire Svjetska banka.

PR GM

Natrag