Konferencija Europsko i međunarodno pravo

Konferencija

U Mostaru je danas počela s radom dvodnevna Konferencija "Europsko i međunarodno pravo pred nacionalnim sudovima u postsocijalističkim zemljama - Pravna kultura u tranziciji" u organizaciji fondacije Internationale Rechtliche Zusammenarbeit (IRZ) i Zaklade Hanns Seidel. Konferenciju je otvorio mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić.
Svjedoci smo globalizacije, europeizacije i svih onih procesa koji se događaju u cijelom svijetu. Međutim, u BiH je vrlo specifično. Prvo je bila agresija na BiH, onda se dogodila pretvorba i privatizacija i promijenio se jedan čitav, ne samo pravni, nego i ekonomski i politički okvir. U svemu tome je pitanje gdje je pravo. Pravo je tu da omogući svima jednaku dostupnost", kazala je Nada Bodiroga-Vukobrat, predsjednica Organizacijskog odbora te dodala kako je edukacija pravnika, gospodarstvenika, ljudi koji rade u gospodarstvu i sudaca od neobične važnosti da bi pravni sustav funkcionirao.
Glede približavanja BiH EU, ona je istakla kako BiH jeste europska država, ali kako na tom putu ona mora uhvatiti ritam, brzinu prilagodbe nacionalnog zakonodavstva.
Šef Projektnog odjela za BiH u njemačkoj zakladi IRZ Stefan Purner izjavio je novinarima kako je cilj te fondacije davanje podrške zemljama u tranziciji u reformi pravnog sistema, u zakonodavstvu i u edukaciji i dokvalifikaciji pravnika.
-Put prema Evropi je dug put i stvar nije samo u zakonima, nego i u onima koji primjenjuju zakon. Evropska unija ima određene zajedničke osnovne vrijednosti koje se ne uklapaju s postsocijalističkim idejama i cilj svih država članica EU je da i one zemlje koje su donedavno bile socijalističke ostvare sistem vrijednosti Evropske unije", kazao je Purner.

tl_files/Slike2011/konferencija_1.jpg

Organizatori su istakli kako se konferencija neće baviti samo raspravi o prilagodbi prakse nacionalnih sudova i potrebi da nauče i primjene nove izvore prava, već će se osvrnuti na širi problem pravne kulture na više razina, pravne interpretacije i uloge sudova u društvu.
Uz ostale, na konferenciji će svoja izlaganja imati Tomislav Borić, Sveučilište u Grazu, Valerija Galić, dopredsjednica Ustavnog suda BiH, Kata Senjak, predsjednica Ustavnog suda FBiH, Tatjana Josipović, Sveučilište Zagreb, Nada Bodiroga – Vukobrat, Sveučilište u Rijeci, Sead Bahtijarević, Ustavni sud FBiH, Zvonko Miljko, Sveučilište u Mostaru, Nikola Dožić, Univerzitet u Podgorici.

Ured za odnose s javnošću

Natrag