• Grad Mostar
  • Početna
  • Lista stručnih osoba za povremeni rad u povjerenstvima/komisijama za tehnički pregled građevina

Lista stručnih osoba za povremeni rad u povjerenstvima/komisijama za tehnički pregled građevina

U vezi s člankom 59. Zakona o građenju („Službene novine Hercegovačko-neretvanske županije/kantona“, broj 4/13), na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj 4/04 i „Službeni glasnik grada Mostara”, broj 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara donosi:

Natrag