• Grad Mostar
  • Početna
  • Lokalne inicijative mladih -otvoreni poziv za dostavljanje prijedloga projekata

Lokalne inicijative mladih -otvoreni poziv za dostavljanje prijedloga projekata

Naziv projekta: Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana, financiran kroz Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Association Support to regional thematic associations

Agencija Lokalne Demokratije Mostar

Poziva neformale grupe mladih i nevladina udruženja mladih koja djeluju na području Grada Mostara da podnesu svoje projektne prijedloge za lokalne inicijative mladih, koje će doprinijeti:

  1. Jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i nevladinih udruženja mladih) za aktivno građanstvo i učešće u javnom životu njihovih lokalnih zajednica, posebno u procesima kulturne participacije;
  2. Povećanju pristupa mladih kulturi i korištenju kreativnih alata, posebno mladih s manje mogućnosti;
  3. Povećanju fokusa javnih vlasti u ciljanim lokalnim zajednicama na potrebe mladih i uspostavljanje veće multi-sektorske suradnje u podsticanje učešća mladih.
  4.  

Informativne sesije i online odgovori na pitanja će biti organizovani za sve zainteresirane potencijalne podnosioce projektnih prijedloga.

Kontakt:

Agencija lokalne demokratije Mostar

Info point za mlade : https://www.facebook.com/INFO-POINT-Mostar-411240335729681/

Adresa: Fra Ambre Miletica 30, 88 000 Mostar

e-mail: info-point@ldamostar@org.com

 

Aplikacioni formular dostupan je na: www.ldamostar.org 

Odgovore na pitanja svi potencijalni aplikanti mogu dobiti do 20. 6. upitom na e-mail:

info-point@ldamostar@org.com

 

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je: 30.06.2017.godine, do 17:00 sati.

pogledajte detalje poziva:

Natrag