• Grad Mostar
  • Početna
  • Mapa pristupačnosti osnovnih i srednjih škola za djecu i mlade sa invaliditetom

Mapa pristupačnosti osnovnih i srednjih škola za djecu i mlade sa invaliditetom

Udruženje građana „Nešto Više“ iz Sarajeva izradilo je Mapu pristupačnosti osnovnih i srednjih škola za djecu i mlade sa invaliditetom pod nazivom http://zelimznanje.com/map/.

Mapa između ostalog sadrži podatke o pristupačnosti za djecu i mlade sa invaliditetom svih osnovnih i srednjih škola sa područja Grada Mostara. Cilj je da se djeci i mladima sa invaliditetom, kao i njihovim roditeljima olakša potraga za pristupačnom i odgovarajućom školom. Mapa sadrži niz podataka npr. da li škola ima lift, rampu i pristupačan toalet za invalidna lica i još mnogo podataka, a svi podaci su popraćeni fotografijama škola.

Mapa funkcionira jednostavno i do podataka se dolazi ukucavanjem naziva grada /Mostar, Sarajevo itd./ ili upisivanjem naziva određene škole.

            Mapa sadrži podatke i fotografije o stepenu pristupačnosti za 300 škola sa područja Kantona Sarajevo, Grada Mostara i Banja Luke, Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona.

Postavljanjem linka navedene Mape na web stranicu Grada olakšaće se proces školovanja djece i mladih sa invaliditetom sa područja Grada Mostara.

 

Natrag