Na javnu deponiju se ne odlaže medicinski otpad

Danas se u pojedinim medijima pojavila informacija kako se navodno, u jednom od kamiona koji su deponirali otpad na deponiju Uborak, nalazio medicinski otpad.

 

Nakon temeljitog pregleda kojeg su odmah potom obavili komunalni inspektori Grada Mostara, utvrdilo se na mjestu događaja kako je riječ o otpadu iz gradskog Doma za stare osobe, a koji NE spada u kategoriju medicinskog otpada.

 

U tom otpadu su pronašli pelene, bočice od infuzije i sl, a što ne spada u kategoriju medicinskog otpada.

 

Natrag