Obavijest o mogućim velikim vodama za dan 5.4.2019.

Prema meteorološkim prognoznim modelima ESMWF, COSMO, modelima FHMZ-a i platformi EFAS, za sutra 5.4.2019.  dajemo slijedeću hidrološku prognozu: Postoji manja mogućnost da može doći do izljevanja rijeka iz korita, naročito malih vodotoka – bujice, obzirom na prognoziranu kišu ali i otapanje snijega. Hidrološka prognoza se odnosi na cijelo područje sliva Jadranskog mora. Iako se radi o manjoj mogućnosti, ovom Obavijesti nadležne institucije pozivamo na oprez. Vrijeme mogućeg dešavanja: 5.4.2019 godine.

Napomena: Glavni tok Neretve, nizvodno od Konjica, je pod značajnim determinističkim utjecajem, te nije moguće dati pouzdanu prognozu.

Vremenska prognoza, prognoza padalina za potrebe Federalnog operativnog plana obrane od poplava, nalaze se na stranici: www.fop.fhmzbih.gov .ba

Obavijest pripremio:

Nino Rimac

Sektor hidrologije

Odsjek za prognozu i bilans voda

            Tel.: 00387 33 276 733.                                   

 

U Sarajevu 4. 4. 2019.

 

Obavješteni:

  • Agencija za vodno područje Jadranskog mora
  • Federalna civilna zaštita
  • Ministarstvo sigurnosti BiH, Centar 112

Natrag