Odluka o dodjeli stipendija Grada Mostara

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara 8/09 i 15/10) i članka 7. u vezi sa člankom 3. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), sukladno s Listom prioriteta za dodjelu stipendija Grada Mostara Broj: 02-40-15007/18-23, po Javnom natječaju raspisanom dana 05.11.2018.godine, Gradonačelnik Grada Mostara donosi: Odluku o dodjeli stipendija  Grada Mostara

Natrag