Odluka o dodjeli stipendija Grada Mostara

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara 8/09 i 15/10) i članka 7. u svezi s člankom 3. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), u skladu s Listom prioriteta za dodjelu stipendija Grada Mostara broj 02-40-11347/11-15, po Javnom natječaju raspisanom dana 5.11.2011.godine, Gradonačelnik Grada Mostara donosi

Odluku o dodjeli stipendija Grada Mostara

I

U akademskoj 2011/2012. godini dodjeljuje se  20 (dvadeset) stipendija studentima  fakulteta za deficitarna zanimanja kako slijedi:

Natrag