• Grad Mostar
  • Početna
  • Odluka o raspodjeli sredstava granta namijenjenih za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara za 2011. godinu.

Odluka o raspodjeli sredstava granta namijenjenih za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara za 2011. godinu.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovina
Hercegovačko-neretvanska županija
Grad Mostar
Gradonačelnik

Broj: 02-05-10459/11-16
Mostar, 07.12.2011. godine

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara («Gradski službeni glasnik Grada Mostara» broj 4/04, «Službeni glasnik Grada Mostara», broj: 8/09 i 15/10), članka 13. Odluke o kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara («Službeni glasnik Grada Mostara» broj 7/2011), po provedenom Javnom pozivu za raspodjelu sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara za 2011. godinu, na prijedlog Povjerenstva za ocjenu i izbor projekata za mlade, Gradonačelnik Grada Mostara   d o n o s i

O D L U K U
o raspodjeli sredstava granta namijenjenih za projekte mladih iz
Proračuna Grada Mostara za 2011. godinu.

I.

Sredstva granta namijenjena za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara za 2011. godinu, u ukupnom iznosu od 10.000,00 (desettisuća) KM, dodjeljuju se izabranim omladinskim udrugama i neformalnim grupama mladih (u daljem tekstu: izabrani korisnici) za sljedeće najuspješnije projekte:

1.     Udruženje roditelja i prijatelja osoba s posebnim potrebama „Sunce“ Mostar

  -  naziv projekta: Hipoterapija

  Iznos dodijeljenih sredstava..………...........................................…………………...…..........…. 1.500,00 KM   

  1. 2.       Savez izviđača Grada Mostara

  -  naziv projekta: Vesela olimpijada i Izviđački višeboj „Mostarski susreti 2012“

  Iznos dodijeljenih sredstava..………...........................................…………………...…..........…. 1.400,00 KM

3.   Vijeće mladih Grada Mostara

  -  naziv projekta: Vozi, živi zdravo i parkiraj sigurno

  Iznos dodijeljenih sredstava..………...........................................…………………...…..........…. 1.400,00 KM

4.     Kulturno-sportsko društvo Mostarske mažoretkinje

      -  naziv projekta: Samostalni koncert Mostarske mažoretkinje 2011

  Iznos dodijeljenih sredstava..………...........................................…………………...…..........…. 1.400,00 KM

5.     Sportsko društvo odbojkaški klub „Student“ Mostar

        -  naziv projekta: Regionalni turnir mladih – odbojka

  Iznos dodijeljenih sredstava..………...........................................…………………...…..........…. 1.000,00 KM   

 6.    Kulturno-umjetničko društvo „Blagaj“ Blagaj, Mostar

  -  naziv projekta: Nabavka nošnje

  Iznos dodijeljenih sredstava..………...........................................…………………...…..........…… 800,00 KM   

7.    Omladinsko udruženje „Tempo X“, Mostar

  -  naziv projekta: Moje dvorište – Moja briga

  Iznos dodijeljenih sredstava..………...........................................…………………...…..........…. ...700,00 KM     

8.     Udruženje „Novi put“, Mostar

  -  naziv projekta: Prevencija maloljetničke delikvencije

  Iznos dodijeljenih sredstava..………...........................................…………………...…..........…. …500,00 KM

9.      AIESEC LC Mostar 

  -  naziv projekta: Children of tommorow

  Iznos dodijeljenih sredstava..………...........................................…………………...…..........…. …400,00 KM 

10.    Vijeće učenika JU Srednje mašinsko - saobraćajne škole Mostar

  -  naziv projekta: Čitaj da bi bio informisan

  Iznos dodijeljenih sredstava..………...........................................…………………...…..........…. …300,00 KM    

11.    Vijeće učenika Srednje prometne škole Mostar

  -  naziv projekta: Školski list „Prometnik br.11“

  Iznos dodijeljenih sredstava..………...........................................…………………...…..........…. …300,00 KM  

 12.    Vijeće učenika JU Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turističke škole Mostar

  -  naziv projekta: Školski list „Naši koraci“

  Iznos dodijeljenih sredstava..………...........................................…………………...…..........…. …300,00 KM      

II.

S izabranim korisnicima sredstava granta namijenjenog za projekte mladih iz Proračuna Grada Mostara za 2011. godinu zaključit će se poseban ugovor.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Mostara, Web stranici Grada, te dnevnim listovima Dnevnom listu i Dnevnom avazu.

GRADONAČELNIK
______________________
Ljubo Bešlić

Natrag