Odluku o dodjeli stipendija Grada Mostara

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara 8/09 i 15/10) i članka 7. u svezi s člankom 3. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), sukladno s Listom prioriteta za dodjelu stipendija Grada Mostara Broj: 02-40-14814/19-38, po Javnom natječaju raspisanom dana 10.10.2019.godine, Gradonačelnik Grada Mostara donosi Odluku o dodjeli stipendija  Grada Mostara. U akademskoj 2019/2020. godini dodjeljuju se 27 (dvadesetsedam) stipendija studentima  fakulteta za deficitarna zanimanja kako slijedi:

                                  

 

 

Natrag