Održan sastanak o strategiji razvoja poduzetništva u HNŽ/K

Strategija razvoja

U Gradskoj upravi Mostara danas je održan sastanak na koje se raspravljalo o načinu pristupanja izradi Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u HNŽ-e, kao i temama od važnosti za njezinu izradu.
Sastanku su, među ostalima, bili nazočni gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, načelnica Odjela za urbanizam i građenje Marina Deronjić, načelnik Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Omer Pajić, predstavnici Ministarstva gospodarstva HNŽ-e, Udruženja za poduzetništvo i posao LINK Mostar, prof. dr. Vjekoslav Domljan, vođa stručnog tima za izradu gospodarske Strategije HNŽ-e za razdoblje od 2011.-2020. godine.
Jedan od prvih koraka u izradi strategije jer razgovor s jedinicama lokalne samouprave, tako da je ovaj sastanak organiziran s predstavnicima Grada Mostara.
Gradska uprava, u skladu sa zaključcima Gradskog vijeća radi strategiju razvoja, tako da će pojedini dijelovi iz Strategije HNŽ-a biti inkorporirani i sastavni dio u Strategije razvoja Grada Mostara.

Ured za odnose s javnošću

Natrag