• Grad Mostar
  • Početna
  • ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA GRADA MOSTARA

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA GRADA MOSTARA

Prostorni plan općine Mostar

Gradska uprava Mostara danas je organizirala javnu raspravu o izmjenama i dopunama Prostornog plana općine Mostar koji je na snazi još od 1990. godine.
U uvodnom obraćanju, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić naglasio je važnost izmjena i dopuna Prostornog plana, kazavši kako su, zbog ne donošenja novih planskih dokumenata, pojedini ulagači izbjegavali ovo područje jer se nisu osjećali pravno sigurnima, a ni službe nisu mogle izdavati valjane dozvole.
S njime su se složili načelnica gradskog Odjela za urbanizam i građenje Marina Deronjić te direktor Zavoda za prostorno planiranje Mostara Salem Bubalo koji su pojasnili kako se najviše izmjena i dopuna Prostornog plana odnosi na formiranje poslovnih zona te zona pogodnih za izgradnju solarnih elektrana i vjetroelektrana, kao i malih hidroelektrana na rijeci Drežanjki.
Građani, njih stotinjak, uputilo je desetak primjedbi i sugestija, a najaktivniji su bili žitelji Jasenice koji su se najviše zanimali za područje bivše vojarne na Helidromu.
Organizatori javne rasprave istaknuli su kako će na sve primjedbe i sugestije pismeno odgovoriti te su pozvali građane da i u idućih deset dana pismenim putem ili putem elektronske pošte šalju primjedbe i sugestije u vezi predloženih izmjena i dopuna Prostornog plana općine Mostar. Nacrt planskih dokumenta objavljen je na web stranici Grada Mostara te web stranici Gradskog vijeća Grada Mostara.
Nakon javne rasprave o izmjenama i dopunama Prostornog plana općine Mostar, Gradska uprava Mostara je održala i javnu raspravu o Nacrtu Proračuna grada Mostara za 2012., prema kojemu bi rashodovna strana iznosila 46,5 milijuna konvertibilnih maraka, što je za oko 6 milijuna maraka manje u odnosu na rebalansirani proračun za 2011. godinu.

Natrag