Sindikalna organizacija postigla dogovor s gradonačelnikom

Mostar, 05.6.2012. godine -Sindikalna organizacija Gradske uprave Grada Mostara održala je danas sastanak s gradonačelnikom Mostara Ljubom Bešlićem. U nastavku započetih razgovora između Sindikata i Poslodavca, tema je bila dogovor oko osnovice za plaću u skladu s Odlukom o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Grada Mostara. Uz uvažavanje činjenice da je već usvojen Proračun za 2012. godinu, a u čemu novo sindikalno rukovodstvo nije sudjelovalo i u kojem su već u određenom iznosu planirana sredstva za plaće i naknade u tijelima vlasti, postignut je kompromisni dogovor oko osnovice plaće za mjesec travanj. I ovom prilikom bilo je riječi oko žurne potrebe rješavanja problema dijela namještenika Gradske uprave Grada Mostara, koji su prešli raditi u MO Parking, te boljeg rada svih gradskih Odjela i službi, posebice Službe inspekcije. Gradonačelnik Bešlić pozvao je Sindikat da kao partner sudjeluje izradi nove sistematizacije, a kojom se treba smanjiti broj službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Mostara.

Sindikalna organizacija

Gradske uprave Grada Mostara

 

Natrag