Poziv malim i srednjim poduzećima

Projekt „Lokalni integrirani razvoj“ (LID) je trogodišnja inicijativa (2016.-2018.) koju primarno financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u suradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske (RS) i dva entitetska saveza opština/općina i gradova.

Projekt ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u BiH putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja. Specifični cilj Projekta je stimulacija odgovornog i dobrog upravljanja, ekonomskog razvoja te promocija socijalne inkluzije na lokalnom nivou kroz integrirani lokalni razvoj, prvenstveno u područjima pogođenim poplavama kao i onim s velikim procentom povratnika/interno raseljenih lica. Projekt se implementira u 21 jedinici lokalne samouprave (JLS) u BiH. ...

Natrag