Predsjednik SCZ u obilasku terena

Predsjednik Stožera civilne zaštite Grada Mostara gradonačelnik Ljubo Bešlić obišao je danas brojne lokalcije s kojih se uklanja snijeg i gdje se probijaju putovi. Između ostalog, naselja Cim, Rodoč, Jasenice, Opine, kao podrčje pored Saborne crkve.
U tijeku su aktivnosti i na pročišćavanju i uklanjanju snijega u Franjevačkoj ulici, koja nije bila do kraja očišćena. Večeras u 19 sati je sjednica Stožera s koje će javnost biti detaljnije upoznata o današnjim aktivnostima kao i poteškoćama u čišćenju snijega, dopremanju lijekova i hrane, prijevoza bolesnih i spašavanja ljudi i imovine.

S CZ Grada Mostara

Natrag