• Grad Mostar
  • Početna
  • „Pretilost i posturalni status djece osnovnoškolskog uzrasta u Gradu Mostaru“

„Pretilost i posturalni status djece osnovnoškolskog uzrasta u Gradu Mostaru“

Poštovana/i,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na prezentaciju rezultata istraživanja i promociju knjige „Pretilost i posturalni status djece osnovnoškolskog uzrasta u Gradu Mostaru“ autora prof.dr.sci. Ekrema Čolakhodžića, mr.sci. Nedžada Vuka, prim.dr.sci. Ćamila Habula, prim.dr.Senade Vujice i prim.dr.Senke Tanović. Autori su koristeći podatke tj. rezultate sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa područja Grada Mostara, uradili ovo istraživanje i rezultate prikazali  i objavili tako da isti budu dostupni široj javnosti.

Navedeno istraživanje i promocija knjige su organizirani zajedničkim zalaganjem Grada Mostara, Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar, Doma zdravlja Mostar i Doma zdravlja Mostar – Stari grad.

Prezentacija rezultata istraživanja i promocija knjige će se održati u dvorani  Centra za kulturu Mostar, Ulica Rade Bitange br.13, u četvrtak 14.09.2017.godine sa početkom u 11,00 sati.

Poželjno je da prezentaciji prisustvuju direktori škola i profesori tjelesnog odgoja.

Unaprijed se zahvaljujemo na Vašem dolasku.

 

S poštovanjem.

 

Natrag