Prioćenje za javnost

Vezano za saopćenje Hrvatske stranke prava – HSP-a obavezni smo javnost obavijestiti slijedeće:
Navodi Hrvatske stranke prava – HSP-a o ukidanju besplatnog prijevoza za učenike osnovnih škola sa područja Grada Mostara su u potpunosti netočni.
Grad Mostar u skladu sa odredbama člana 15. i 53. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine HNŽ-a broj: 5/2000, 4/2004 i 5/2004), ima obavezu da osigura besplatan prijevoz učenicima i zaposlenicima osnovnih škola sa područja Grada Mostara, citiramo „koji stanuju na udaljenosti od 4 i više kilometara“ od škole.
Svoju zakonsku obavezu Grad Mostar je ispunjavao i u prethodnim godinama i ispunit će je u cijelosti  i u ovoj školskoj 2011/2012.godini. U proračunskoj 2011.godini za prijevoz učenika i zaposlenika osnovnih škola Grad Mostar će izdvojiti cca. 1.126.000,00KM. Grad Mostar će osigurati besplatan prijevoz svim učenicima i zaposlenicima osnovnih škola sa svoga područja koji stanuju u naseljima udaljenim od škole 4 i više kilometara. A poznato je da određeni broj općina sa područja Hercegovačko-neretvanska županija (Čapljina, Čitluk,) ne osigurava besplatan prijevoz osnovnoškolcima i da roditelji sa ovih područja svakog mjeseca snose znatan dio troškova prijevoza učenika.
Provjerom odnosno uviđajima izvršenim u mjesecu julu i kolovozu ove godine, na licu mjesta u upisnim područjima škola, od strane naših službenika i uz nazočnost ravnatelja škola, na okolnost ostvarivanja prava učenika na besplatan prijevoz, utvrdili smo da su nam pojedine škole na spiskovima učenika za besplatan prijevoz, dostavljale i znatan broj učenika koji stanuju na manjoj udaljenosti od 4km i s tim u vezi nemaju pravo na besplatan prijevoz. O izvršenim uviđajima su sačinjeni zapisnici koje su potpisali ravnatelji škola i u skladu sa njima će škole biti dužne postupati u novoj školskoj godini.
Posebno napominjemo da će Grad Mostar iz sigurnosnih i sigurnosnih razloga osigurati besplatan prijevoz i učenicima osnovnih škola koji stanuju u naseljima udaljenim od škole manje od 4 km, ako se ti učenici na putu do škole kreću magistralnim ili regionalnim putovima uz koje nema  uređenih pješačkih staza kao i učenicima koji se na putu do škole kreću neuređenom i nezaštićenom stazom neposredno uz željezničku prugu.
Također, napominjemo da Grad Mostar u skladu sa odredbom članka 53. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju za učenike sa teškoćama u psiho-fizičkom razvoju osigurava besplatan prijevoz bez obzira na udaljenost.
Iz naprijed izloženog očigledno je da su navodi HSP-a dani bez poznavanja odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju  HNŽ-a kojima je uređeno osiguranje prijevoza učenika i zaposlenika osnovnih škola. Naime istim je uređeno da se zaposlenicima osnovnih škola osigurava prijevoz ako stanuju u naseljima udaljenim od škole 4 i više kilometara, a ne 2km kako se navodi u saopćenju HSP-a.
Priopćenje HSP-a je odraz nepoznavanja zakonskih odredbi i nepribavljanja informacije od strane nadležne Službe Grada Mostara.

voditeljica Službe za odgoj, obrazovanje, mlade i sport
Senada Sadović

Natrag