PRIOPĆENJE SCZ GRADA MOSTARA

Na izvanrednoj sjednici Stožera civilne zaštite Grada Mostara, koja je danas održana pod predsjedanjem gradonačelnika Grada Mostara Ljube Bešlića, proglašeno je stanje elementarne nepogode.
Sa stožera je upućen pozivi svim vlasnicima strojeva i mehanizacije da se jave brojeve telefona: 036 334 294 i 036: 334 295
kako bi se angažirali na raščišćavanju snijega i normaliziranja prometa u gradu.
Ovim putem pozivaju se i svi povjerenici mjesnih zajednica da se također jave na navedene brojeve telefona kako bi se uključili u organizaciju dodatne aktivnosti čišćenja snijega i normaliziranja stanja na terenu.
Također pozivaju se svi građani, vlasnici poslovnih prostora da se aktivno uključe u čišćenja snijega ispred ulaza zgrada, kuća i poslovnih objekata, a bit će im putem povjerenika MZ osiguran i određeni broj lopata za čišćenje snijega.
Sve gradske komunalne službe i danas će se angažirati su na čišćenju snijega s prometnica, posebice na prilazima bolnicama, domovima zdravlja, pekarnicama i drugim važnijim objektima kao i na omogućavanju pristupa ekipama koje rade na popravku električne energije.

Stožer civilne zaštite Grada Mostara

Natrag