Proglašeno stanje nepogode, ograničeno radno vrijeme u HNŽ /K

Građani HNŽ-a sve prijave o nepoštivanju naredbi vezanih za koronavirus trebaju prijaviti na telefonski broj operativnog centra Civilne zaštite 036/327-387 ili 063/000-121 ili 121. Vlada HNŽ/K-a na sjednici u utorak 17.3. 2020. donijela je Odluku o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom koronavirusa te na temelju Odluke sve ovlasti vezano za postupanje institucija HNŽ/K-a sada idu preko Županijskog centra civilne zaštite HNŽ/K-a. ''Naša sudbina je u našim rukama. Virus možemo spriječiti samo ako se svi ponašamo odgovorno i poštujemo odluke struke'' poručeno je nakon današnje sjednice HNŽ- a u Mostaru. Vlada HNŽ/K-a i Krizni stožer HNŽ/K- a pozvali su građane da se ponašaju odgovorno te da budu svjesni situacije ''koja nije bezazlena''. 

'Ne treba širiti paniku ali ni bježati od činjenice je da je situacija ozbiljna'', rečeno je. Vlada je danas usvojila informaciju o svemu učinjenom te je donijela nekoliko preporuka oko sprečavanja pojave i širenja koronavirusa. Vlada je donijela odluku o proglašenju nepogodne. Sukladno tome aktivira se stožer Civilne zaštite i stavljaju se na raspolaganje sve zalihe opreme.  Također je naložila da sva ministarstva i pravni subjekti sve svoje potencijale stave na raspolaganje stožeru Civilne zaštite. Vlada je zadužila Zavod za javno zdravstvo da osnaži koordinaciju s Federalnom upravom za inspekcijske poslove u svezi izdavanje potvrda za samoizolaciju na državnoj granici kako bi se izdale mjere onima koji krše ova rješenja.

Telefonski broj operativnog centra Civilne zaštite 121 u funkciji je 24 sata dnevno te se na njega mogu prijaviti svi oni građani koji ne poštuju odluku o samoizolaciji. Planirano je osnivanje županijskog mobilnog tima za uzimanje uzoraka, a Krizni stožer županijskog ministarstva zdravstva će pripremiti potrebni plan djelovanja toga time što će nam pomoći da se što prije dođe do ljudi koji su eventualno nositelji virusa. Vlada je uputila snažnu potporu preporukama Vlade Federacije BiH te posebnu potporu kontroli cijena čime bi se održala platežna i kupovna moć građana, ako i usvojila potpora i preporukama bankama i drugima koji se bave uslužnim djelatnostima da se organiziraju po principu kontroliranog ulaska. Vlada HNŽ-a dala je preporuku o ograničavanju radnog vremena rada svih poslovnih objekata . Dok se starijim osobama da ne izlaze i ne koriste javne prostore.  

 1. Vlada HNŽ-a usvojila je Informaciju o svemu dosad učinjenom po pitanju mjera preveniranja pojave koronavirusa u BiH te donijela zaključke kojima je, uz ostalo, sve mjerodavne institucije vlasti u HNŽ-a zadužila da maksimalno pojačaju provođenje svih restriktivnih i raspoloživih mjera s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa.
 1. Vlada HNŽ-a daje snažnu potporu odlukama i preporukama s jučerašnje proširene sjednice Vlade FBiH, na kojoj su, uz ostale, nazočili predsjednici županijskih vlada, a napose Odlukom kojom je utvrđeno postojanje uvjeta za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena na području cijele Federacije BiH za pojedine proizvode, zadržavanje cijena na razini zatečenoj 5.3.2020. godine te očuvanje platežne i kupovne moći građana, kao i preporukama koje se odnose na bankarski i porezni sustav u Federaciji BiH te kreditne mjere koje treba poduzeti.
 1. Vlada HNŽ-a, na današnjoj izvanrednoj sjednici, na prijedlog Županijskoga stožera civilne zaštite, donijela je Odluku o proglašenju nepogode uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19).
 1. Sukladno Odluci o proglašenju stanja nepogode, aktiviraju se Stožer civilne zaštite HNŽ-a i stožeri jedinica lokalne samouprave. Vlada je zadužila Stožer civilne zaštite da stavi na raspolaganje zalihe opreme i materijalno-tehničkih sredstava te da, u sklopu svojih ovlasti, kontinuirano prati i analizira stanje vezano za pojavu koronavirusa na području HNŽ-a i o tomu izvještavaju Vladu HNŽ-a najmanje jedanput dnevno.
 1. Poradi provedbe mjera zaštite i spašavanja ljudi na području HNŽ-a, Vlada je naložila da sva županijska ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije sve svoje potencijale stave na raspolaganje Županijskom stožeru civilne zaštite te da su općinski / gradski stožeri civilne zaštite također dužni staviti na raspolaganje sve raspoložive resurse koji će, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, u slučaju potrebe, biti korišteni na ugroženim područjima 
 1. Vlada HNŽ-a nalaže svim županijskim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, uredima i službama, da sve redovite i planirane programske aktivnosti obvezno usklade i prilagode novonastalom stanju, osobito one koje zahtijevaju financijske izdatke.
 1. Vlada HNŽ-a daje suglasnost za nabavu opreme, medicinskih i drugih neophodnih sredstava za suzbijanje koronavirusa, prema članku 10. Zakona o javnim nabavama BiH, a u svezi s člankom 187. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH.
 1. Vlada HNŽ-a prihvaća niz preporuka u svezi s postupanjem poslodavaca i radnika, a s ciljem sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, koje je predložio Krizni stožer Županijskoga ministarstva zdravstva:

           Mjerodavne institucije (županijske, gradske i općinske), svaka  u sklopu svojih ovlasti, obvezne su žurno donijeti privremene mjere ograničavanja rada najkasnije do 18 sati u trajanju od najmanje 15 dana: ugostiteljskih objekata svih kategorija, noćnih i disko klubova, kladionica, tržnih centara, kino dvorana, kazališta, muzeja, knjižnica i čitaonica kao i rada uslužnih djelatnosti frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri i drugi u kojima se ostvaruje bliži kontakt s klijentima, osim objekata u kojima se prodaju prehrambeni proizvodi, dostave hrane, rada pučkih kuhinja uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Zavoda za javno zdravstvo HNŽ-a, naročito držanje  međusobne udaljenost od najmanje 2 metra prilikom kupovine.

-              Vlada poziva na poštivanje ranije preporuke o otkazivanju svih javnih i drugih okupljanja.

-              Uputiti preporuku osobama starijim od 70 godina da ne izlaze bespotrebno na javna mjesta, da ne koriste javni prijevoz te da nabavu životnih potrepština i lijekova vrši obitelj, prijatelji i susjedi ili volonteri i po mogućnosti centri za socijalni rad.

-              Preporučiti ljekarnama, bankama i CIPS uredima, kao i drugim institucijama i ustanovama koje se bave uslužnim djelatnicima, da posao izdavanja lijekova, novca, osobnih dokumenata i drugih potrepština organiziraju po principu kontroliranoga ulaska potrošača u prostor.

-              Vlada HNŽ-a poziva na poštivanje preporuka autoriteta vjerskih zajednica o okupljanjima u vjerskim objektima, na službama / obredima.

-              Obvezuju se turističke agencije da svoje aktivnosti usklade s izdanim preporukama.

 1. Prema Planu zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda u HNŽ-u, u svim županijskim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama i zavodima odmah treba uvesti pasivno dežurstvo s ciljem izvršavanja zapovjedi Županijskoga stožera civilne zaštite 
 1. Vlada HNŽ-a zadužuje Zavod za javno zdravstvo HNŽ-a da osnaži koordinaciju s Federalnom upravom za inspekcijske poslove u svezi s izdavanjem rješenja o samoizolaciji na državnoj granici kako bi se poduzimale odgovarajuće mjere u slučaju kršenja izdanih rješenja. Na tomu tragu, potrebno je ostvariti punu suradnju Ministarstva unutarnjih poslova HNŽ-a i ovlaštenih sanitarnih inspektora u smislu kontrole izdanih rješenja o samoizolaciji te da se prekršitelji propisno kažnjavaju, bez iznimki. 
 1. Telefonski broj operativnog centra Civilne zaštite (121) staviti na raspolaganje 24 sata dnevno za primanje poziva i prijava građana vezano za COVID-19.
 1. Osnovati Županijski mobilni tim za uzimanje uzoraka, a Krizni stožer županijskoga ministarstva zdravstva će pripremiti potrebni plan djelovanja toga tima. Pojačati epidemiološke mjere u cijepnim centrima pri domovima zdravlja 
 1. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a će, prema potrebi, poduzimati mjere mobiliziranja i angažiranja, organiziranja i raspoređivanja rada i radnoga vremena, promjene mjesta i uvjeta rada pojedinih zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika.
 1. Vlada je donijela Odluku da, u razdoblju trajanja prekida nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama, za potrebe odvijanja online nastave omogući besplatno distribuiranje obrazovnih video materijala putem online platforme i svih drugih neophodnih i pratećih resursa za odvijanje nastave u obrazovnim ustanovama HNŽ-a.
 1. Vlada HNŽ-a nalaže svim rukovoditeljima u županijskim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, uredima i službama Vlade, te izvanproračunskim fondovima i javnim poduzećima u kojima županijska Vlada vrši upravljačka prava, da prilagode rad u skladu s potrebama posla i planiram aktivnostima te da, gdje god je to moguće, privremeno smanje broj zaposlenika na tim poslovima, posebno onima iz rizičnih skupina te majkama s djecom do deset godina starosti. 

Preporuke Vlade Federacije BiH poslodavcima i radnicima Gospodarstvo

Federalna vlada je na jučerašnjoj tematskoj sjednici, 16.3. 2020.,  u proširenom sastavu donijela niz preporuka za poslodavce i radnike s ciljem sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom. 

Preporuke su: 

1.        Provesti posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika, na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava

 1. Poslodavci koji zapošljavaju veći broj radnika trebali bi izvršiti reorganizaciju radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava, a rad koji se odvija u jednoj smjeni trebali bi rasporediti u dvije smjene, kako bi se izbjegla koncentracija većeg broja radnika na jednom mjestu
 1. Dati radnicima upute za rad od kuće, ukoliko je to zbog prirode posla moguće, odnosno ukoliko to proces rada dozvoljava Omogućiti korištenje godišnjeg odmora radnicima, kao i korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu
 1. Omogućiti radnicima, roditeljima malodobne djece do 10 godina, odsustvo sa posla jednom roditelju, u slučaju da oba roditelja rade Otkazati sva službena putovanja, u državi i u inostranstvu, a posebno otkazati službena putovanja na koja bi se upućivali radnici sa dijagnosticiranim hroničnim oboljenjima.
 1. Prilikom upućivanja na službena putovanja koja nije moguće otkazati, potrebno je radnike uputiti na instrukcije koje su izdale nadležne zdravstvene institucije i ustanove na područjima gdje putuju, te osigurati radnicima odgovarajuća zaštitna sredstva (maske, sredstva za dezinfekciju i sl.) 
 1. Poslodavci su obavezni u skladu sa propisima iz oblasti zaštite na radu osigurati redovno i pojačano provođenje higijenskih mjera u radnim i pomoćnim prostorijama, a koje, između ostalog, podrazumijevaju čišćenje i dezinfekciju prostora, kao i redovnu ventilaciju i provjetravanje
 1. Otkazati sastanke koji podrazumijevaju veći broj sudionika. A sastanci koji su neophodni, trebali bi biti organizirani u što većim prostorijama, uz dovoljan razmak između sudionika sastanka (metar do dva)

7.        Poslodaci i radnici se upućuju da u vezi sa reguliranjem privremene spriječenosti za rad, usljed novonastalih okolnosti, postupaju u skladu s uputama Federalnog ministarstva zdravstva.

 1. Poslodavci i radnici se upućuju da u svemu postupaju u skladu sa preporukama Federalnog ministarstva zdravstva, a koje su dane poslodavcima i radnicima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Natrag