Projekt sanitarne sječe

Služba za komunalne poslove Grada Mostara priprema projekt sanitarne sječe, sasušenih -  uginulih stabala platana u zaštićenoj aleji, u ulici Kneza Branimira IV

Zbog rizika za sve sudionike u prometu u ulici Kneza Branimira IV, dijelove krošnje na stablima javorolisnog i manjim dijelom orijentalnih platana mora se ukloniti zbog bojazni od njihovog urušavanja. Dva stabla će biti u potpunosti uklonjena, a na ostalim stablima će se ukloniti oboljele i suhe grane koje su inficirane oboljenjem Massaria platani / Splanchnonema platani, te grane su u potpunosti sasušene, koje kao takve statički ugrožene i sklone odvaljivanju.

Stabla koja će se podvrći mjerama sanitarne sječe inficirana su i uništena pod utjecajem lignikolnig gljiva (Fomes fomentarius, Inonotus hispidus, Tremetes versicolor). Ona također predstavljaju izvor infektivnosti  za sva okolna stabla i podložna su statičkom lomu uslijed mikro razgradnje unutarnjih mehaničkih tkiva debla i krošnje. Evidentno je na pobrojanim stablima i prisustvo ksilofagnih insekta, koji dodatno degradiraju statiku i sveukupno zdravstveno stanje platana u navedenoj aleji.

O svemu navedenom napravljen je inspekcijski uviđaj te je Inspektor zaštite okoliša (Službe za inspekcijske poslove Grada Mostara) o navedenom donio rješenje dana 19.5.2020. Broj: UPI-08/3-19-4425/20.

Prilikom izvođenja mjera sanitarne i sanacijske sječe zaustaviti će se promet u navedeno ulici, o čemu će javnost i mediji biti informirani. Skrećemo pozornost pješacima i svim ostalim sudionicima u prometu da budu oprezni prilikom kretanja ovom alejom.

Grad Mostar

Služba za komunalne poslove

Natrag