Putovanje kroz Hercegovinu. Priče o hrani i seljanima

prica o hrani

U sklopu Međunarodnog sajma u Mostaru, 7. travnja 2011.god., jučer je u Sali 3, paviljona 2 održana prezentacija vodiča “Putovanje kroz Hercegovinu. Priče o hrani i seljanima”, koji su realizirali Oxfam Italia i Regija Toskana u saradnji sa Udruženjem “Okusi Hercegovinu”, u okviru integriranog projekta PRICES – APQ Balkan, financiranog od strane talijanskog Ministarstva za razvoj privrede i Ministarstva vanjskih poslova te italijanskih Regija. Izdavač vodiča je Bybook.

Prepunoj dvorani su se pored italijanskih novinara, autora vodiča, Andree Semplici i Maria Bocce, obratili i Raimondo de Cardona, Ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini, predstavnica sektora međunarodnih poslova Regije Toskana Flavia Donati, predstavnica Turističke organizacije Republike Srpske Branka Mihajlović,  predstavnik Ministarstava turizma iz FBiH gosp. Nedeljko Babić, direktor izdavačke kuće Buybook Damir Uzunović, predsjednica Udruženja „Okusi Hercegovinu“ Svijetlana Sakić i koordinator Oxfam Italia-e za jugoistočnu Evropu Sorinel Ghetau, koji je ujedno bio i moderator promocije.

Publikacija, realizirana na engleskom i talijanskom jeziku, predstavlja za turiste važan instrument putem kojeg mogu upoznati ljude, krajolik, tradicije i proizvode iz Hercegovine i koji su često zapostavljeni pri turističkim posjetama, a predstavljaju osnovu za bolje upoznavanje prirodnih i kulturnih ljepota Bosne i Hercegovine.

Vodič “Putovanje kroz Hercegovinu. Priče o hrani i seljanima
Vodič predstavlja priliku za promociju tradicionalnih proizvoda i teritorije i služi kao poticaj za javne i privatne aktere u Bosni i Hercegovini za ponovno otkrivanje i valorizaciju svojih proizvoda, recepata i tradicija koji iščezavaju, sa ozbiljnim posljedicama za gubitak identiteta, biodiverziteta, a i mogućnosti za jačanje turističke ponude u Bosni i Hercegovini.

Tokom svog izlaganja gosp. Nedeljko Babić je istakao Ministarstvo turizma i okoliša FBIH će i ubuduće podržavati sve što turističko tržište u BiH diže na viši nivo poput ovog vodiča”.

Predstavnica Turističke organizacije Republike Srpske Branka Mihajlović istakla jeSa OXFAM Italija je tokom prošlih godina ostvarena izuzetna saradnja, koja namjerava da se nastavi jednako uspješna i plodonosna“.

Direktor Buybook-a Damir Uzunović naglasio je „Bybook je do sada objavio mnogobrojne turističke vodiče, ali nijedan nije imao u sebi toliko duše i posebnosti kao ovaj koji ima jedno kulturnu i antropološku pozadinu.“ Isti će se naći u prodaji već krajem nadolazećeg ljeta.

Drugi dio prezentacije su dodatno emotivno obilježile izjave i samih autora knjige:

„Priče o hrani ispričane na stranicama ove knjige su, vrlo često, ženske priče. Sir je priča o ženama, o njihovim rukama, o njihovom znanju i vještinama... Hrana bratimi, okuplja oko istog stola. Ova mala knjiga, ustvari, napisana je rukom seljanki i seljana, stočara i stočarki sa planina i sa polja Hercegovine. Oni drže u rukama najistinitije niti ove zemlje.“- A. Semplici

“Dobra fotografija nije nikada “ukradeni” trenutak. Portret je svjedočanstvo susreta ljudi koji može trajati samo trenutak, ili pak ostaviti trag i razvijati se vremenom na neočekivan način (kao i život)...Fotografije iz ove knjige su sačinjene od osoba koje su nam pripovjedale njihove životne priče.”- M. Boccia

Oxfam Italia u Bosni i Hercegovini: u podršci tipičnim proizvodima i ruralnom turizmu

Knjiga predstavlja još jedan važan rezultat desetgodišnjeg rada NVO Oxfam Italia (ex Ucodep) i mnogobrojnih lokalnih i talijanskih partnera u Bosni i Hercegovini u sektoru razvoja ruralnih područja. Konstantna pažnja je posvećena valorizaciji tipičnih proizvoda od kojih su mnogi predstavljeni u vodiču,  pružanju direktne pomoći proizvođačima, radu u uskoj saradnji sa javnim ustanovama, udruženjima proizvođača i  znanstvem institucijama na jačanju njihovih kapaciteta, poboljšanju kvalitete i količine proizvoda, sistema tehničke podrške proizvodnji i komercijalizaciji proizvoda. U ovaj sektor, u zadnjih nekoliko godina je investirano preko 2,5 miliona eura, iz direktnih talijanskih fondova. Uložen je također veliki trud Oxfam Italia-e, talijanske vlade i Regije Toskana i u sektoru kulturnog turizma, u ekoturizmu i enogastronomskom turizmu u mnogim područjima Bosne i Hercegovine, gdje su realizirane i predviđaju se direktne investicije iz talijanskih fondova u iznosu od preko 2,8 miliona eur.

Valorizacija tipičnih proizvoda i lokalnog teritorija: umrežen rad

Za valorizaciju tipičnih proizvoda i za teritorijalni marketing zaduženo je lokalno Udruženje “Okusi Hercegovinu”, podržano od Oxfam Italia-e, od njegovog osnivanja u 2007.god. i koje danas ima preko 20 članova od kojih većinu čine udruženja i zadruge proizvođača, restorani, neprofitna udruženja koja rade u ekoturizmu ali i fizička lica, građani iz svih dijelova Hercegovine. Njihove obaveze i aktivnosti vezane za poljoprivredu i lokalne zanate se proširuju svake godine i od 2010.god. Udruženje upravlja Centrom za promociju, prodaju i degustaciju proizvoda u Starom gradu Mostara.

Ured za odnose s javnošću

Natrag