Realizacija Plana uklanjanja bespravno sagrađenih objekata

Gradska uprava Mostara, putem svojih nadležnih službi, kontinuirano radi na uklanjanju izgrađenih objekta bez pravomoćnog odobrenja za građenje - bespravnih objekata.

U subotu je Jutros, srijeda, 3. 11. 2018. započelo je uklanjanje bespravnog objekta u prigradskom naselju Buna.

Realizacijom Plana uklanjanja bespravnih objekata  na području grada do sada su uklonjena 111  objekta u naseljima Bijeli Brijeg, Balinovac, Bišće Polje, Rodoč, Sjeveri logor, Zalik, Zgoni te u središtu grada.

Vlasnicima nelegalnih objekata, koji su se o njihovu uklanjanju dogovorili s izvođačem radova, neće biti ispostavljen račun.

Predviđenim dinamičkim planom uskoro bi trebalo biti uklonjeno oko 140 nelegalnih objekata, a javnost  će biti redovito izvještavana s rezultatima na realizaciji plana.

PR Grad Mostar

 

 

Natrag