Rekonstrukcija dijela Ulice kraljice Katarine

Po nalogu i uz nadzor Službe za komunalne poslove Grada Mostara djelatnici JP Komunalno Mostar danas su asfaltirali dio Ulice kraljice Katarine .

Financijska sredstva u visini od 25 000 KM osigurana su u Proračunu Grada Mostara od sredstava za tekuća održavanja cesta za 2020. godinu. Prije asfaltiranja popravljen  je dio nedostajućih rubnjaka i šahtova, a djelatnici JP Vodovod Mostar su izvršili kontrolu prohodnosti i pročišćavanje šahtova i oborinske kanalizacije.

Služba za komunalne poslove

Natrag