Sastanak Lokalne dijaloške platforme Grada Mostara

Sastanak Lokalne dijaloške platforme Grada Mostara na temu: „Suradnja nevladinog i vladinog sektora Grada Mostara prezentiranje djelokruga rada i prepoznavanje ključnih prioriteta“,  održan je u ponedjeljak Gradskoj vijećnici Grada Mostara.

Sastanak je svojim prisustvom uveličala, riječima podrške otvorila sastanak, ukazavši na važnost i značaj intersektoralne kohezije, glavna savjetnica Grada Mostara, Radmila Komadina. 

Sastanku su pored članova i članica Lokalna dijaloška platforma Grada Mostara prisustvovali predstavnici UNDP-a, projekta „MAKERS“, koji  pružaju  podršku u radu LDP, kao i vijećnici/članovi Komisija Gradskog vijeća Grada Mostara, koja u svom djelokrugu rada imaju suradnju s nevladinim organizacijama, kako bi ostvarili izravnu komunikaciju sa civilnim sektorom grada  u cilju podrške u daljem radu istih.

Lokanoj dijaloške platforme – LDP ima za cilj osnaživanje mehanizam intersektoralne suradnje, djelovanja na poboljšavanju socijalne kohezije, osnaživanja gradskih mehanizma javnog učešća, podršci aktivizma u zajednici, jačanju mladih liderki i lidera u zajednicama i šire, promovirajući zajedničko djelovanje i zajedničke ciljeve.

Tama sastanka bilo je kroz dijalog i razmjena iskustva identificirati inicijativu/aktivnost jednu od predloženih na prošlom sastanku, u cilju orijentacije i djelovanja rada u narednom periodu. Na sastanku su doneseni  zaključci, koji će se nakon usuglašavanja uputiti prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti Grada Mostara.

              

 

                                                                                                                      Lokalna dijaloška platforma Grada Mostara

Natrag