Sastanak na lokaciji postrojenja za tretman otpadnih voda u Mostaru

Delegacija EU u BiH predvođena Richardom Mášom, šefom Kooperacija (Delegacija EU u BiH) sa suradnicima i gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić sa suradnicima  održali su  danas dvosatni sastanak na lokaciji postrojenja za  tretman otpadnih voda u Mostaru.

Cilj posjete bio je na mjestu događaja uvjeriti  se o  sadašnjem stupnju realizacije projekta, problemima u tijeku probnog  rada postrojenja te poduzimanje žurnih aktivnosti da  postrojenje bude u stalnom radu.

Na sastanku su u razgovorima osim šefa Kooperacija (Delegacija EU u BiH) Máše i gradonačelnika Bešlića, aktivno sudjelovali i predstavnici PIT Tima Vodovoda Mostar, te predstavnici izvođač radova na pročistaču,  grčke kompanije AKTOR.

Nakon sastanka  upriličen je zajednički obilazak lokacije postrojenja za tretman otpadnih voda, a sve s ciljem kako bi na samom postrojenju  stekli uvid kako teče proces prerade otpadne vode.

 

Natrag