Sindikalna organizacija Grada Mostara

Priopćenje za javnost

Mostar, 18.svibnja - Na danas održanoj zajedničkoj sjednici Sindikalnog i nadzornog odbora Sindikata Grada Mostara izvršena je primopredaja dužnosti. Bivši v.d. predsjednik Sindikata Grada Mostara Zvonko Stanić, nakon podnesenog Izvješća o radu, predao je dužnost novoj predsjednici Sindikalne organizacije Grada Mostara Ivani Marić. U nastavku sjednice Sindikat je zauzeo stav oko Odluke o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Grada Mostara, prvenstveno u dijelu koji se odnosni na naknade za prijevoz zaposlenika Gradske uprave. Sindikalni odbor predlaže da se prilikom izdavanja rješenja o naknadi vodi računa i o zaposlenicima koji na posao dolaze  osobnim automobilom, a ne gradskim prijevozom. U tom cilju inicirat će se sastanak s poslodavcem. Sindikat se zahvalio gradonačelniku za čestitku upućenu povodom izbora novog sindikalnog rukovodstva, kao i na pozivu za sastanak. Stoga je danas donijet zaključak da se što žurnije održi sastanak, a o čemu će se pismeno dostaviti prijedlog gradonačelniku, te da će jedna od najvažnijih tema biti dogovaranje osnovice za plaću u Gradskoj upravi Grada Mostara. Sindikalni odbor Grada Mostara javno poziva vijećnike  Gradskog vijeća Grada Mostara da što žurnije usvoje proračun Grada Mostara za 2012. godinu, a što su već davno bili dužni učiniti.

Ivana Marić

predsjednica


Natrag