Sjednica SCZ – 14.02.2012. godine

Večeras je održana redovita sjednica Stožera civilne zaštite Grada Mostara.
Podnesena su izvješća o uklanjanju i odvoženju snijega, probijanju putova zatrpanih snijegom, u gradskim i prigradskim naseljima, na čemu uz JP Komunalno, JP Parkovi, JP Komos rade GP Građevinar, HP Investing, GPTempo Vranica, kao i OS BiH .
Naglašeno je kako je probijeno niz zahtjevnih prometnica prema prigradskim naseljima. S time će se nastaviti i sutra, posebice tamo gdje su ugroženi ljudi kao i neke farme.
U gradu su još uvijek problem pojedine uske ulice ali i to što građani s nogostupa, dvorišta i krovova bacaju snijeg na već očišćene prometnice.
Opskrba vodom i strujom bila je uredna. Iz elektroprivrednih poduzeća upućen je apel građanima da ako žele čistiti s krovova snijeg, ako postoji električni vod, da pozovu radnike elektrodistribucija kako bi se  isključila  struja dok se ne završi s čišćenjem.
Kako dolazi i do otapanja snijega i ledenica s krovova, građani su pozvani na pojačan oprez.
Vatrogasci su danas imali četiri intervencije. Gašenje požara u kući, poplava u stanu, popravka krova škole u Zaliku, te intervencija na jednom stanu na Bulevaru.
Radnici komunalnih poduzeća nastavili su s odvozom smeća uz probleme sa zaleđenim kontejnerima i s kvarovima na vozilima. Građani se pozivaju da u idućim danima smeće iznose u vremenu od 20 do 08 sati ujutro i da ga odlažu kod kontejnera koji se nalaze na glavnim prometnicama jer vozilima za odvoz smeća je vrlo teško prići u uske ulice.
Stanje u domovima zdravlja i ambulantama zadovoljavajuće je. Na terenu su imali dvije liječničke intervencije u Drežnici i u Gorancima uz asistenciju gorskih službi spašavanja, a dostavljeni su hrana i lijekovi.
Autobusi „Mo Busa“ su danas prometovali uz male poteškoće na pojedinima prigradskim linijama, gdje prometnice još nisu dovoljno očišćene od snijega i leda.
Sutra će se nastaviti s intenzivnijim posipanjem solju po očišćenim kolnicima

Stožer civilne zaštite Grada Mostara

Natrag