Svake zadnje subote u mjesecu odvoz krupnog otpada

Obavještavaju se građani da će gradska komunalna poduzeća  organizirati odvoz  krupnog otpada (stari namještaj, kućanski aparati, vrtni, biljni otpad i sl.)  svake zadnje subote u mjesecu  kada građani mogu odložiti krupni otpad pored kontejnera za komunalni otpad.

Građani  i poduzeća mogu  osobno odvesti i besplatno odložiti isključivo krupni  ili građevinski otpad na gradsku deponiju građevinskog i krupnog otpada u Vrapčićima bb – preko puta   stare deponije  Uborak , svakim radnim danom od 07 do 14 sati.

Na deponiju se ne mogu  odlagati druge vrste otpada (komunalni otpad, životinjski, opasni otpad, stare gume i sl.). Deponija je ograđena i pod  stalnim  nadzorom.

         Poduzeća i građani mogu zatražiti uslugu iznajmljivanja kontejnera i odvoza građevinskog otpada od renoviranja stanova  na slijedeće brojeve telefona:

 

1.JP Komos   -  061 203 252 (kontakt osoba Mirsad Omanović)

2.JP Parkovi  -  063   (kontakt osoba Gordana Šarić)

 

            Građani su dužni pridržavati se navedenog u protivnom ,novčanom kaznom od 100- 500 KM kaznit će se građanin:

Ako oštećuje posude za otpad, ulijeva u njih tekućinu, baca žeravicu ili vrući pepeo, ostatke životinja,građevinski materijal,glomaznu ambalažu, dijelove kućnog namještaja  i slično(čl.123.,st.5. Odluke o komunalnom redu, Sl. Glanik Grada Mostara,br.06/05)

            U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati : papirnu ambalažu iz trgovačkih,ugostiteljskih i drugih poslovnih objekata; otpad iz mesnica i trgovina mesom i mesnim prerađevinama ; otpad iz zdravstvenih ustanova. Navedeni poslovni subjekti trebaju sklopiti posebne sporazume s ovlaštenim operaterima koji zbrinjavaju navedene vrste otpada i odlagati ga odvojeno od komunalnog otpada u sklopu  svojih poslovnih prostora.

Novčanom kaznom  od 1000 do 5000 KM kaznit će se poduzeće, druga pravna  ustanova, ili pravna osoba, a  kaznom  od 200 do 1000 KM odgovorna osoba u tim ustanovama , ukoliko ne postupaju sa otpadom na propisani način (čl. 81,82,83) u skladu sa čl.122. st.5. Odluke o komunalnom redu, Sl. Glasnik Grada  Mostara,br.0 6/05)

                                                      Služba za komunalne poslove i okoliš

 

Natrag