• Grad Mostar
  • Početna
  • U razdoblju od 24. 7. do 18.8. 2017 godine rad sa strankama na šalterima

U razdoblju od 24. 7. do 18.8. 2017 godine rad sa strankama na šalterima

Temeljem Statuta Grada Mostara,  i odredbi Pravilnika o radnim odnosima službenika i namještenika Gradske uprave Mostara, donesena je Odluka o načinu korištenja godišnjeg odmora za 2017. godinu.

 

          Službenici i namještenici Gradske uprave Grada Mostara, izuzev pripadnika Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, koristit će prvi dio kolektivnog godišnjeg odmora u razdoblju od 24. 7. 2017.  (ponedjeljak) do 18.  8. 2017. godine (petak).

 

          U organizacijskim jedinicama Gradske uprave  Grada Mostara  u kojima se  u navedenom razdoblju  mora osigurati  kontinuirano obavljanje pojedinih poslova iz nadležnosti organizacijskih jedinica, načelnici odjela i šefovi službi odredili su zaposlenike koji će raditi u dane kolektivnog godišnjeg odmora.

 

U razdoblju od 24. 7. do 18.8. 2017 godine rad sa strankama na šalterima na lokaciji Ul. Adema Buća br.17. - Centar za usluge građanima- te na  lokacijama svih   šest područnih ureda  odvijat će se svakim radnim danom u  uredovnom vremenu od 8, 30 do 13, 00 sati.

 

Služba za inspekcijske poslove Grada Mostara u periodu korištenja godišnjih odmora,  osigurat će dežurstva  inspektora iz svih oblasti, kontakt telefon broj: 036 – 505 - 621.

 

-Služba za inspekcijske poslove - raspored dežurstva za vrijeme kolektivnog odmora-

 

-      Viši stručni suradnik za javni red:                                       tel. 036-505 564,

                                                                                                  tel. 036-555-565,

-      Inspekcija zaštite okoliša                                                  tel. 035 505-529

-      Komunalna inspekcija                                                      tel. 036-505-570

         tel. 036-505-567

-      Tržišna inspekcija                                                  tel. 036 505-587

-      Turističko-ugostiteljska inspekcija                                      tel. 036 505-564

         tel. 036-505-574

-      Urbanističko-građevinska inspekcija                                    tel. 036-505- 526

    tel. 036- 505-527

-      Sanitarna inspekcija                                                         tel. 036-505-568

                                                            tel. 036. 505-560

 

Natrag