Započeo projekt obnove gradskih fontana

Gradska uprava Mostar proteklog je tjedana  započela prvu fazu projekta rekonstrukcije gradskih fontana.

Taj projekt uključuje potpunu rekonstrukciju fontane ispred Gimnazije Mostar, djelomičnu rekonstrukciju fontane na Španjolskom trgu, potpunu rekonstrukciju fontane ispred Pozorišta te Musalla 1 i Musalla 2. , te puštanje u funkciju fontane u parku Zrinjevac i sufinanciranje dovršetka projekta izgradnje fontane na spomeniku ispred Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače.

U sklopu navedenih radova planirano je postavljanje rasvjetnih tijela, izmjena vodoskoka i prateće opreme: pumpa, filtera, ugradnja hidroizolacije te građevinska sanacija dijelova koji nisu u funkciji.

Inače, početak radova bio planiran za mjesec travnja 2020. godine ali su radovi prolongirani  iz epidemioloških razloga kao i kasnije nemogućnosti nabavke opreme za ugradnju.

Projekt obnove gradskih fontana  je pripremila Sluzba za komunalne poslove Grada Mostara, a radove izvodi JP Komunalno Mostar.

Planirani završetak svih radova je polovina srpnja.

Služba za komunalna poslove Grada Mostara

Natrag