JAVNI KONKURS za dodjelu stipendija Grada Mostara

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04, Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i člana 4. Odluke o načinu i kriterijima za stipendiranje studenata (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/11), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

Pročitaj više...

Javni poziv

Sukladno članku 59. Zakona o građenju („Službene novine Hercegovačko-neretvanske Županije//Kantona“ broj:4/13), pozivom na ovlaštenje iz članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:4/04 i „Službeni glasnik grada Mostara” broj: 8/09 i 15/10), Gradonačelnik Grada Mostara objavljuje:

 

Javni poziv

stručnim osobama za prijavu učešća

za povremeni rad

u povjerenstvima/komisijama za tehnički pregled građevina

 

Pročitaj više...

Javni poziv-Rodoč

Pozivamo vlasnike ili korisnike stanova/poslovnih prostora/garaža (etažne jedinice), na području katastarske općine Rodoč, u zgradama kolektivnog stanovanja izgrađenim prije 1992. godine koji su privatno vlasništvo nad tim etažnim jedinicama stekli kupnjom, kao i ostale vlasnike etažnih jedinica koji...

Pročitaj više...

JAVNI POZIV

za izbor najljepše uređenog dvorišta (okućnice, bašte), školskog dvorišta, balkona i terase stambenih objakata i najuređenijeg gradskog prostora

Pročitaj više...

INTERNI OGLAS-za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradu Mostaru

Na osnovu člana 70. stavak 2. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ , broj: 35/05), člana 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:49/05) sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Mostara („Službeni glasnik Grada Mostara“, broj: 5/16), Gradonačelnik o b j a v lj u j e

 

Pročitaj više...

Poziv za dostavljanje ponuda -sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola

  1. Naziv i adresa ugovornog organa

Grad Mostar, ul. Adema Buća br. 17, 88000 Mostar

  1. Opis predmeta nabavke i tehnička specifikacija

2.1. Usluga sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa područja Grada

Mostara:

Lot 1: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih područja: Zapad, Jugozapad i Jug (I, III, V i VII razredi).

Lot 2: Usluga vršenja sistematskih ljekarskih pregleda učenika osnovnih škola sa Gradskih područja: Stari grad, Sjever i Jugoistok (I, III, V i VII razreda

Pročitaj više...

Javni poziv za raspodjelu sredstava grantova za projekte od interesa za Grad utvrđenih Budžetom Grada Mostara za 2016. godinu

Na osnovu člana 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04 i Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i člana 2. Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvrđenih Budžetom Grada Mostara (Službeni glasnik Grada Mostara broj 10/06), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

 

Pročitaj više...

JAVNI POZIV

Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara (Gradski službeni glasnik Grada Mostara broj 4/04 i Službeni glasnik Grada Mostara broj 8/09 i 15/10) i članka 2. Odluke o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih grantova pojedincima, nevladinim i neprofitnim organizacijama utvrđenih Proračunom Grada Mostara (Službeni glasnik
Grada Mostara broj 10/06), Gradonačelnik Grada Mostara raspisuje

Pročitaj više...

JAVNI POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA

Grad Mostar, Odjel za privredu/gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove, Služba za privredu/gospodarstvo pokreće poziv za izražavanje interesa sa ciljem odabira stučnjaka iz oblasti turizma u sklopu EU projekta „Upravljanje održivim turizmom zasnovanom na zajedničkom kulturnom nasljeđu Jadrana“ – HERA odobrenog u okviru IPA Programa jadranske prekogranične saradnje na prvom pozivu za strateške projekte.

Pročitaj više...