Javni oglas o prodaji motornih vozila u vlasništvu Grada Mostara

Na osnovu Odluke Gradonačelnika o prodaji motornih vozila u vlasništvu Grada Mostara, broj: 02-16-1210/18 od 25.01.2018. godine  Odjel za organizaciju, pravne poslove, opću upravu, civilnu zaštitu i vatrogastvo, objavljuje:

Nazad